Levien de Putter

Levien de Putter - Beeld: Pim Folmer

Na 8,5 jaar ervaring in de gemeenteraad van Borsele wil ik graag mijn met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de D66 fractie Goes.

 • 71 jaar
 • Zaamslag
 • Wolphaartsdijk
 • Hij/hem

In de gemeente Goes zie ik veel uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening waar ik graag over meepraat, denk en beslis.
Ook zie ik op het gebied van erfgoed dat het in Goes veel beter kan en graag lever ik daar een bijdrage aan.

Participatie van burgers in verschillende vormen moet echt verder ontwikkeld worden in de Gemeente Goes en ik sta te popelen daar meer inhoud aan te helpen geven.

Aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen en de burgers daarbij te betrekken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het buitendijkse gebied aan de oostzijde van het Veerse meer bij Wolphaartsdijk. Dit ongerepte stukje oever van het Veerse Meer geeft mij rust en ontspanning.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

 • Voorloper op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
 • Een leidende rol voor de samenwerking op de Bevelanden.
 • Het economische hart van Zeeland.
 • Goede leefbare dorpen en wijken waarbij voor Wolphaartsdijk een balans moet worden gevonden tussen leefbaarheid en toerisme.
 • Woningbouw in de stad en de dorpen die betaalbaar is.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Meer participatie van burgers in verschillende vormen.
 • Doordachte en duurzame plannen voor wonen in de stad en de dorpen.
 • Een gemeente die het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid.

Wat betekent D66 voor jou?

 • Internationaal denken en lokaal handelen.
 • Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
 • Onze aarde leefbaar te houden voor alle wereldburgers.

Wat is je favoriete boek
(en waarom?)

Architectuur boeken en boeken over politiek.
Zowel architectuur als politiek is hobby en passie.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Museum Insel Hombroich, Neuss, Duitsland.
Het is een museum waar kunst en architectuur in elkaar overvloeien.
In de buurt, “De Bunder” waar ik zelf ook geëxposeerd heb.