Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Dit is de raadsfractie van D66 in de gemeenteraad van Goes.

De steunfractie leden van D66 Goes. Zij mogen het woord voeren tijdens de eerste twee raadsvergaderingen in de vergadercyclus: de beeldvormende raad en de oordeelvormende raad.

Dit zijn onze fractie ondersteuners. Allemaal met een eigen expertise dragen zij bij aan dossiers en onderwerpen en zijn ze actief bij onze activiteiten.