Dick van de Merwe

Bekijk de campagnevideo uit 2018

Dick van de Merwe - Beeld: Pim Folmer

Sinds 1977 lid van D66.

  • 78 jaar
  • Yerseke
  • Goes (Goes-Oost)
  • Hij/hem

Tot mijn genoegen zie ik dat onze partij evolueert van een “vrijwilligerspartij” naar een meer volwassen, professionele organisatie. Ook verschuift het beeld van een “grote stedenpartij” in een verbreding naar andere regio’s in het land.

Ik zie D66 nog steeds als de meest toekomstgerichte politieke partij. Vrijzinnig, vooral ook gericht op het bevorderen van kansengelijkheid voor iedereen.

Uitzicht op Oosterschelde bij Kattendijke. 

Goes heeft de potentie om DE centrumgemeente van Zeeland te worden, zowel wat voorzieningenniveau ,als woon- en vestigingsklimaat.

– Integrale aanpak van kansenongelijkheid voor m.n. de jeugd en jongeren en betere afstemming zorg en welzijn;

– meer inzetten van raadsinstrumenten in kader van kaderstellende en controlerende taak gemeenteraad;

– daadwerkelijke democratisering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door het instellen van regioraden.

Zingeving door maatschappelijke betrokkenheid.

“De Parkinson Pandemie, een recept voor actie”. van Bastiaan Bloem e.a.
Schrijver(s) slagen er in om duidelijk te maken, dat we maatschappelijk vergaande maatregelen moeten treffen, opdat we de aarde bewoonbaar kunnen houden.

Een film: Slag om de schelde. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vond de Slag om de Schelde plaats. Zeeland had een strategische ligging dankzij de Schelde. De toegang tot de Schelde moest geblokkeerd blijven, want de winst van de geallieerden zou een grote rol in de val van het Duitse Rijk spelen.