Samen met de inwoner en gastvrij voor bezoek

Meer samendoen
met de inwoner

Vaak wordt bij plannen gesproken over Burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent dat inwoners de ruimte krijgen om mee te doen en te denken. Vaak is dit een informatie- of inspraakavond of wordt er een enquête uitgezet. We willen burgerparticipatie vergroten en samenwerken met wijkverenigingen en dorpsraden over de leefomgeving van inwoners. Bijv. verkeersmaatregelen voor veiligheid op initiatief van bewoners.

 • Om te zorgen dat de mening van veel inwoners gehoord wordt, moet een enquête, een burgerpanel én een inspraakavond ingezet worden. Alleen het platform “Goes praat mee” vinden wij onvoldoende.
 • Wij willen gaan werken met een Burgerforum. Wanneer Goes een plan maakt of een visie opstelt, zoals Klimaatneutraal zijn in 2025 of het herinrichten van de Binnenstad, willen wij een diverse groep van 100 inwoners samenstellen waarbij de inwoners uit alle delen van de gemeente komen. Dit forum mag experts inschakelen om zich te laten bijstaan en kunnen advies vragen aan ambtenaren van de gemeente. Vervolgens komen ze met een advies of concrete plannen. Door het Burgerforum ontstaat er draagvlak bij de inwoners van Goes. Op https://g1000.nu/projecten staan voorbeelden uit andere gemeentes waar gewerkt is met een Burgerforum.
 • Wij vinden het advies van een jongeren-, culturele-, sport- en seniorenraad belangrijk. Ook zij worden betrokken in het kader van burgerparticipatie.
 • Om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk kan meepraten willen we wijk-, buurt- en dorpsverenigingen beter ondersteunen. Deze verenigingen kunnen heel goed meepraten over bijvoorbeeld het verkeersplan in hun omgeving of het onderhoud van de speeltuin in de wijk. Er moet meer budget beschikbaar gemaakt worden voor ondersteuning van de wijk-, buurt- en dorpsverenigingen.
 • Soms kunnen (georganiseerde) inwoners taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en goedkoper kan. Dit is het recht om uit te dagen, Right to Challenge. Right to Challenge staat in Goes nog in de kinderschoenen. Wij vinden het belangrijk om hiermee te experimenteren in de komende periode.

We zijn een
gastvrije gemeente

Goes is een gastvrije gemeente. Gastvrij voor iedereen die onze gemeente wil bezoeken. Voor een dag of voor een
langer verblijf.

 • We willen in Goes de voormalige VVV behouden in de vorm van het Infopunt Toerisme Goes. Bovendien willen we dat dit Infopunt de krachten bundelt met Goes Marketing. Samen met het Infopunt Toerisme Goes en Goes Marketing biedt de gemeente Goes dag-arrangementen aan.
 • Voor campers zijn er nog niet voldoende faciliteiten. Wij stellen voor om op het Molenplein dag-parkeerplaatsen met sani-zuilen te creëren voor campers. Hiermee kan de camperaar schoonwater innemen, grijs water afvoeren en het chemisch toilet legen.
 • In onze binnenstad is op dit moment één openbaar toilet en aan een tweede wordt gewerkt. Dat zijn er te weinig. 1 op de 4 inwoners (volgens Maag Lever Darm Stichting) blijft thuis omdat er een gebrek is aan toiletvoorzieningen op de plek waar ze naartoe willen gaan. Bij 1 op de 3 heeft dit invloed op de kwaliteit van leven. Een toilet ontbreekt ook in andere wandelgebieden in onze gemeente. Wij willen meer openbare (zelfreinigende) toiletten in onze wandelgebieden en binnenstad, die ook buiten openingstijden van de winkels beschikbaar zijn. Het streven is de ‘500-meter norm’ van De Toiletalliantie: iedere 500m een goede toiletvoorziening.
 • In de ochtend met de stoomtrein Goes-Borsele naar Hoedekenskerke, in de middag cultuur snuiven in de stad of met het gezin lekker zwemmen in het Goese Sas of bij het Omnium. Goes heeft het allemaal. We zorgen voor een goede bereikbaarheid vanaf het NS-station naar de stoomtrein en parkeergelegenheid voor de auto. Daar kun je de auto de hele dag laten staan, want na de stoomtrein is er via de elektrische fiets of bus een goede verbinding met de andere gebieden in de gemeente.
 • Een stevige opfrisbeurt voor onze recreatiezones is nodig. Wolphaartsdijk natuurlijk, maar ook de wat kleinere gebieden zoals aan het kanaal bij Wilhelminadorp en het Goese Sas. Deze gebieden willen we toegankelijker en aantrekkelijker maken met bijv. een steiger en bankjes e.d.
 • De Oosterschelde is van essentieel van belang voor gemeente Goes. Zij zorgt voor heel aantrekkelijke recreatiemogelijkheden, trekt watersporters en natuurliefhebbers die ons winkelcentrum aandoen. De gemeente Goes moet daar meer mee doen. Het Goese Sas en de dijk van Kattendijke naar Wemeldinge zijn potentieel recreatieve hotspots. Naast dit economische belang zijn we bewust van de schoonheid en de kwetsbaarheid van dit nationale park en helpen we mee aan een evenwichtig gebruik tussen natuurbelangen en economische belangen.

We hebben een lange traditie in Goes met de opvang van vluchtelingen. Ook zien we dat arbeidsmigranten nodig zijn om het werk te doen dat nu blijft liggen. Deze mensen verdienen een fatsoenlijke plek om te verblijven.

 • Goes zoekt naar een locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum. Wij ondersteunen dit.
 • Arbeidsmigranten zetten zich in voor onze bedrijven en doen belangrijk werk waar we in onze omgeving geen mensen voor kunnen vinden. Ze zijn voor een bepaalde tijd te gast in onze gemeente en willen ook prettig kunnen wonen en leven. Wij vinden dat de gemeente Goes moet zorgen voor geschikte en voldoende huisvesting.