Voor een écht referendum

Afgelopen raadsvergadering diende Nieuw Goes een motie in om referenda mogelijk te maken. Wij waren enthousiast omdat we voorstander zijn van het correctief bindend referendum. Zeg maar, als een soort noodrem. Nieuw Goes presenteerde het referendum echter als een middel om meer betrokkenheid te krijgen bij besluiten en plannen vanuit inwoners. Dat zien wij echt anders.

Een Noodrem

D66 is wel voorstander van het Correctief Bindend Referendum. Wanneer een voorstel aangenomen wordt door de gemeenteraad waar een grote groep inwoners zich, ondanks betrokkenheid aan de voorkant, niet in kunnen herkennen moeten zij een soort noodrem hebben. Dat is het correctief bindend referendum. Een referendum waarmee een al genomen besluit terug gestuurd kan worden naar de tekentafel. De uitslag moet worden gerespecteerd en kan niet anders uitgelegd worden.

Aan de voorkant
betrekken

Wij zijn er van overtuigd dat we inwoners vooral aan de voorkant moeten betrekken. Dus op het moment dat een plan nog maar een idee is. Veel ideeën en gedachten ophalen om een plan zo vorm te geven dat veel betrokkenen zich erin kunnen herkennen. Het referendum is daar niet geschikt voor. Er zijn juist heel veel andere manieren om actief met bewoners in gesprek te gaan. Zo is er sinds vorig jaar het platform Goes praat mee en denken wij zelf aan een burgerpanel.