D66 Goes

01.11.2021

Gemeente Goes neemt afscheid van de vastgestelde ambitie om al haar gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken voor 2035. Dat is voor ons een te snelle conclusie!

24.09.2021

In de gemeenteraad is het Plan van Aanpak preventie alcohol, drugs en tabak besproken. Daarin wordt gekeken hoe deze zaken teruggedrongen kunnen worden en hoe de bewustwording vergroot kan worden voor de schadelijke gevolgen.

06.08.2021

Net als de rechters van de Raad van State hebben wij grote twijfel aan de noodzaak of behoefte aan dit bedrijventerrein.

01.11.2021

Gemeente Goes neemt afscheid van de vastgestelde ambitie om al haar gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken voor 2035. Dat is voor ons een te snelle conclusie!

24.09.2021

In de gemeenteraad is het Plan van Aanpak preventie alcohol, drugs en tabak besproken. Daarin wordt gekeken hoe deze zaken teruggedrongen kunnen worden en hoe de bewustwording vergroot kan worden voor de schadelijke gevolgen.

06.08.2021

Net als de rechters van de Raad van State hebben wij grote twijfel aan de noodzaak of behoefte aan dit bedrijventerrein.

29.07.2021

Het Focus Uitvoeringsplan Sociaal Domein, hierna Focusplan genoemd, is een ombuigingsoperatie, een trendbreuk, om de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te houden. Wij leggen uit waarom we op dit moment voor dit plan hebben gestemd.

07.07.2021

De Gemeenteraad van Goes bestaat voor slechts 25% uit vrouwelijke raadsleden (6 van de 24). Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de Goese samenleving. Volgens ons zou dit beter kunnen.

17.12.2020

De fractie van D66 wil dat de gemeente Goes meer gaat doen om het aantal kinderen dat in armoede terecht dreigt te komen, te verminderen. In de gemeente Goes zijn dit 512 kinderen onder de 18 volgens de factsheet Armoede & Schulden Goes.

29.07.2021

Het Focus Uitvoeringsplan Sociaal Domein, hierna Focusplan genoemd, is een ombuigingsoperatie, een trendbreuk, om de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te houden. Wij leggen uit waarom we op dit moment voor dit plan hebben gestemd.

07.07.2021

De Gemeenteraad van Goes bestaat voor slechts 25% uit vrouwelijke raadsleden (6 van de 24). Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de Goese samenleving. Volgens ons zou dit beter kunnen.

17.12.2020

De fractie van D66 wil dat de gemeente Goes meer gaat doen om het aantal kinderen dat in armoede terecht dreigt te komen, te verminderen. In de gemeente Goes zijn dit 512 kinderen onder de 18 volgens de factsheet Armoede & Schulden Goes.