Kadernota 2025: onze algemene beschouwingen

De gemeenteraadsvergadering vanavond 4 juli staat geheel in het teken van de kadernota. De kadernota is een van de belangrijkste documenten voor de Gemeente Goes. Hierin staat welke plannen er voor de komende jaren zijn en hoe deze betaald worden. Onze fractievoorzitter Martin Wissekerke bracht onze ambities aan het licht. Onze inbreng ging o.a. over participatie, klimaat, het sociaal domein, kansengelijkheid, woningbouw, en sport.

De vergadering

De vergadering live meekijken of terugkijken? Dat kan op de website van de Gemeente Goes, zie de link hieronder.

Onze algemene beschouwingen

In de algemene beschouwing van D66 wil ik eerst met u terug kijken naar het afgelopen jaar. Het was een roerig jaar waarbij we op zoek moesten naar een nieuwe burgemeester en er een wisseling in het college plaats vond. Het heeft de banden tussen oppositie en coalitie versterkt en bijgedragen aan de cultuur in Goes waarin we samen zoeken naar oplossingen. D66 waardeert die cultuur van samenwerking enorm en wij verwachten dat we die oplossingsgerichtheid dit jaar ook hard nodig zullen hebben. Want de meerjarenbegroting laat oplopende tekorten zien. En extra geld uit Den Haag komt er niet. Alle budgetten moeten nu tegen het licht gehouden worden. Aan de slag met scenario’s en noodscenario’s. 

Er gebeuren een hoop goede dingen in Goes en dat mag best gezegd worden. We hebben grote stappen gezet richting de circulaire milieustraat op de locatie bedrijvenpark Deltaweg. D66 was eerst helemaal geen voorstander van de sprong over de Deltaweg maar als we daar dan een bedrijventerrein aanleggen, doe het dan goed en maak er een duurzaam bedrijventerrein van. De nieuwe milieustraat met circulair ambachtencentrum voor de hele regio de Bevelanden past daar wat ons betreft perfect bij. Eerder dit jaar dienden wij samen met PvdA/Groen Links een motie in om de toepassingsmogelijkheden van Energie Hubs te onderzoeken. We vinden het dan ook super om in de kadernota te lezen dat daar hard aan gewerkt wordt.

Een ander succes is de natuurinclusieve nieuwe brandweerkazerne waar de gebruikers nadrukkelijk bij zijn betrokken. Benut de kennis van de gebruikers geldt natuurlijk ook voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De verduurzaming van de eerste 14 gebouwen is in gang gezet. Helaas is de ambitie om ook groene daken te realiseren geschrapt. D66 maakt zich zorgen over het klimaat. Nemen wij in Goes wel voldoende maatregelen? In de jaarrekening staat dat we de binnenstad groener maken, het is letterlijk al afgevinkt maar eerlijk is eerlijk, het moet nog wel gebeuren! Het gevaar van het niet nemen van klimaatmaatregelen is dat we onvoldoende bestand zijn tegen hitte, droogte en hevige regenval. Alle investeringen in het riool ten spijt, ze kunnen de klimaatverandering niet bijhouden. Extra groen en bomen planten is keihard nodig. En we moeten op zoek naar andere manieren waarop we overtollig regenwater opvangen. En ook weer benutten want zoet water is een schaars goed, laten we daar slimmer mee omgaan. Wij vragen ons wel af als de rioolheffing weer omhoog gaat, gaan we het geld dan ook benutten voor klimaat?

Positieve gezondheid is het motto dat we veel terughoren bij de beleidsontwikkeling van het sociaal domein. D66 onderschrijft de gedachte van positieve gezondheid en is zeer te spreken over deze insteek van het college. We kijken uit naar de opvolger van de visie Goes bewegen en we willen ook dat er een herziening van de Sportnota komt. Daar moeten we echt mee aan de slag want het Goese verenigingsleven zit er met smart op te wachten. Er is onduidelijkheid over subsidies. En er is een vraag naar investeringsmogelijkheden om sportaccommodaties te kunnen verduurzamen.

Als laatste deel van onze algemene beschouwing wil ik vooruit kijken. Wat is nou het droombeeld van D66 voor Goes? Fietsstad Goes!! Laten we het streven naar een positieve gezondheid doortrekken. Laat de auto staan en stap op je fiets. Dan kunnen we van de parkeerplaatsen in de stad groene ‘coole’ plekjes maken, dat is leuk, beter voor jezelf en beter voor Goes!