Werkgroep Raad zoekt Diversiteit van start

Juli 2021 hebben wij als fractie een voorstel ingediend om te proberen meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen.

Meer vrouwen in de raad

We weten dat de kwaliteit van besluiten toeneemt bij een diverse en evenwichtige samenstelling van de gemeenteraad, met minimaal een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen en andere bevolkingsgroepen.

Werkgroep
“Raad zoekt Diversiteit”
van start

Wij stelden voor om een werkgroep op te richten met als doel om meer vrouwen geïnteresseerd te krijgen voor het werk in en rondom de gemeenteraad.

Ons voorstel kon niet op een meerderheid rekenen, maar wel door het voorstel aan te passen voor meer diversiteit in de raad. Hierdoor werd ons voorstel wel aangenomen.

Op 26 februari is deze werkgroep van start gegaan met uit elke fractie een vertegenwoordiger. Jeroen van de Merwe is voor D66 actief in deze werkgroep en ook meteen de voorzitter.

Activiteiten

De werkgroep gaat aan de slag met zichtbaarheid van de gemeenteraad en raadsleden, met het organiseren van een cursus “Politiek Actief” en “Gast van de raad”.

Verder gaat de werkgroep kijken tijdens welke bijeenkomsten de werkgroep deze activiteiten onder de aandacht gaat brengen.