Initiatiefvoorstel: Meer vrouwen in de raad

De Gemeenteraad van Goes bestaat voor slechts 25% uit vrouwelijke raadsleden (6 van de 24). Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de Goese samenleving. Volgens ons zou dit beter kunnen.

Evenwichtige
samenstelling

We weten dat de kwaliteit van besluiten toeneemt bij een diverse en evenwichtige samenstelling van de gemeenteraad, met minimaal een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen en andere bevolkingsgroepen.

Uit persoonlijke verhalen van zittende raadsleden komt naar voren dat veel vrouwen in de politiek terechtkomen nadat ze bestuurs- of vrijwilligerswerk in hun stad of dorp hebben gedaan. Ze komen hierbij met de politiek in aanraking en merken dat je dáár moet zijn om echt iets voor elkaar te krijgen. De meeste vrouwen stappen niet meteen zelf naar een partij. Ze worden gevraagd, door een kennis of omdat ze een cursus hebben gevolgd. Vaak is dan nog hun eerste reactie: ‘Politiek, dat is toch niets voor mij? Kan ik dat dan?’.”
Laten we dus in Goes een hand uitsteken naar deze vrouwen en delen hoe leuk de lokale politiek kan zijn.

Onze voorstellen

  • Stel een werkgroep in die bijeenkomsten organiseert voor geïnteresseerde vrouwen in de gemeente. De bijeenkomsten kunnen dan ingaan op het raadswerk en ook andere bijdrages die je kunt leveren aan het politieke proces in de gemeente.
    Door dit op te zetten vanuit een delegatie van de gemeenteraad is deze informatie nog niet gekleurd door een partij en is het mogelijk om eerst meer te leren over het raadswerk en pas later een beslissing te nemen om zich aan te sluiten bij een partij.
  • Vraag aan de vrouwelijke raadsleden en steunfractieleden of zij buddy willen zijn voor nieuwe vrouwen. Hiermee hebben ze iemand om nog verder te praten en makkelijk hun vragen te kunnen stellen die ze hebben over het raadslidmaatschap.

Lees ons voorstel

Ons initiatiefvoorstel (lees het voorstel …) wordt besproken tijdens een van de volgende debatraden.

Lees het artikel in de PZC voor meer achtergrond met fractievoorzitter Saskia Verheij.

Artikel in PZC dd. 6 juli 2021 - Beeld: PZC