Participatietraject Marconigebied

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van onze inwoners. Een motie die unaniem werd aangenomen.

Duidelijke communicatie

Wat ons betreft is duidelijke communicatie richting iedereen die gaat participeren een voorwaarde! Onze oproep is dan ook: “Zorg voor een goed verwachtingsmanagement voor alle participanten.” Laat iedereen die dat wil meeweten, meedenken, meedoen maar zeker ook meebeslissen!

Aansluiting op spooronderdoorgang

Verder vinden wij dat het een aantrekkelijk gebied moet worden om te verblijven, misschien met een bescheiden vorm van horeca. Daarbij is wel belangrijk dat het een veilig gebied wordt en vinden wij dat verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden moeten worden, doorgaand van bestemmingsverkeer. Een goede aansluiting op de spooronderdoorgang is cruciaal. Een update van het gemeentelijk vervoersplan is volgens ons daarvoor noodzakelijk!