Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

Op dinsdag 8 maart was D66 te gast bij het radioprogramma De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. De uitzending stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Goes.

Net als de rechters van de Raad van State hebben wij grote twijfel aan de noodzaak of behoefte aan dit bedrijventerrein.

Al in december 2016 vroegen wij aandacht voor de keuze van het tweerichtings fietsverkeer voor de nieuwe rotondes in de omgeving van de nieuwe spooronderdoorgang.

Op dinsdag 8 maart was D66 te gast bij het radioprogramma De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. De uitzending stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Goes.

Net als de rechters van de Raad van State hebben wij grote twijfel aan de noodzaak of behoefte aan dit bedrijventerrein.

Al in december 2016 vroegen wij aandacht voor de keuze van het tweerichtings fietsverkeer voor de nieuwe rotondes in de omgeving van de nieuwe spooronderdoorgang.

Op 16 april jl. werd fase 1 van bedrijvenpark Deltaweg 1 vastgesteld. Wij hebben een motie ingediend om deze vaststelling met een halfjaar uit te stellen, namelijk tot de Debatraad van 15 oktober 2020.

D66 maakt zich zorgen over de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein. De extra kosten voor de toegangswegen zijn aanzienlijk en worden niet gedekt uit de verkoop van bedrijfsgrond.

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van onze inwoners. Een motie die unaniem werd aangenomen.

Bewoners van de Karremansweidjes 45 t/m 57 in de wijk Mannee wonen zeer tot hun tevredenheid aan hun met rode bakstenen geplaveide straat. Tot ze het bericht kregen dat deze straat opnieuw geplaveid zal worden met gele bakstenen.

Net als de ANWB wil D66 Goes meer aandacht voor goede en veilige fietsroutes. Wij willen een vervolg op Goes Beter Bereikbaar specifiek gericht op de fietser!

Wij willen, ondanks het besluit dat genomen wordt door de gemeenteraad van Goes over de route voor de ondertunneling van het spoor, weten waarom de gemeente vast blijft houden aan fietsverkeer in beide richtingen. Sinds de ervaringen met het Nansenplein, weet iedere weggebruiker in Goes, dat met fietsers rechtsom op een rotonde een onoverzichtelijke situatie ontstaat.

Op 16 april jl. werd fase 1 van bedrijvenpark Deltaweg 1 vastgesteld. Wij hebben een motie ingediend om deze vaststelling met een halfjaar uit te stellen, namelijk tot de Debatraad van 15 oktober 2020.

D66 maakt zich zorgen over de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein. De extra kosten voor de toegangswegen zijn aanzienlijk en worden niet gedekt uit de verkoop van bedrijfsgrond.

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van onze inwoners. Een motie die unaniem werd aangenomen.

Bewoners van de Karremansweidjes 45 t/m 57 in de wijk Mannee wonen zeer tot hun tevredenheid aan hun met rode bakstenen geplaveide straat. Tot ze het bericht kregen dat deze straat opnieuw geplaveid zal worden met gele bakstenen.

Net als de ANWB wil D66 Goes meer aandacht voor goede en veilige fietsroutes. Wij willen een vervolg op Goes Beter Bereikbaar specifiek gericht op de fietser!

Wij willen, ondanks het besluit dat genomen wordt door de gemeenteraad van Goes over de route voor de ondertunneling van het spoor, weten waarom de gemeente vast blijft houden aan fietsverkeer in beide richtingen. Sinds de ervaringen met het Nansenplein, weet iedere weggebruiker in Goes, dat met fietsers rechtsom op een rotonde een onoverzichtelijke situatie ontstaat.

Om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen legt de gemeente Goes rotondes aan. Formeel hebben fietsers op veel rotondes voorrang, maar echt veilig is dat niet. Zeker niet als het kruisende fietspad in twee richtingverkeer voorziet.

Om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen legt de gemeente Goes rotondes aan. Formeel hebben fietsers op veel rotondes voorrang, maar echt veilig is dat niet. Zeker niet als het kruisende fietspad in twee richtingverkeer voorziet.

Toont 13 van 13