Fietser blijft kwetsbaar op nieuwe rotondes

Al in december 2016 vroegen wij aandacht voor de keuze van het tweerichtings fietsverkeer voor de nieuwe rotondes in de omgeving van de nieuwe spooronderdoorgang.

Kwetsbaarheid van fietsers

In november 2017 hebben we nogmaals onder de aandacht gebracht dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de kwetsbaarheid van fietsers en het geringe overzicht voor automobilisten bij het naderen van deze rotondes.

Motie niet aangenomen

Dit zal voorlopig ook nog wel zo blijven, ondanks de recente aanrijding op 15 juni j.l. De door ons ingediende motie om snel iets aan deze situatie te doen werd niet aangenomen door de andere partijen. Wij betreuren dat. Al jaren hanteert de gemeente in Goes het verkeersveiligheids-motief om te streven naar “nul” vermijdbare verkeersslachtoffers. Echter wordt nu eerst een onderzoek afgewacht in september om te kijken of er iets aangepast moet worden.

Ombouwen tot éénrichtingsfietspaden

Wat ons betreft worden tweerichtings fietspaden op rotondes omgebouwd tot éénrichtings fietspaden, voor de veiligheid van de fietser.