Het moet veiliger in Ouverture

Er wordt te vaak te hard gereden in de woonerven van de Goese wijk Ouverture. Vooral voor spelende kinderen is dit gevaarlijk.

Niks doen
en artikel in PZC

Uit tellingen blijkt dat slechts 10% van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid van 15 km per uur houdt. Dat is natuurlijk veel en veel te weinig.

De gemeente wil hier niks aan doen en hanteert zelfs een snelheid van 30 km per uur om overtredingen te meten. We hebben daarom met Nieuw-Goes schriftelijke vragen gesteld.

Lees ook het artikel in de PZC hierover: 
https://www.pzc.nl/bevelanden/nieuw-goes-en-d66-maak-woonerven-in-wijk-ouverture-veiliger~a4ae0849/

Veilig spelen,
wandelen en fietsen
in de wijk

Wat ons betreft wordt er oa. iets gedaan aan de inrichting van de woonerven en aan de communicatie naar de bestuurders middels borden. In een rapport van Veilig Verkeer Nederland worden diverse oplossingen gegeven waar de gemeente wat ons betreft mee aan de slag kan.

Voetgangers, fietsers en vooral spelende kinderen moeten de ruimte krijgen en veilig kunnen spelen, wandelen en fietsen in hun woonwijk.

Resultaat na vragen

Bij wijze van proef komen er 15km borden onder de woonerf-borden aan de rand van de wijk, om de bestuurders extra op de snelheid te wijzen.