Er moeten eerst meer ongelukken gebeuren …

Onveilig

Dat de rotondes bij het Gemeentehuis en aan de andere kant van de spoortunnel onveilig zijn wisten wij al langer. Vaak hebben we hier aandacht aan besteed en geprobeerd om hier iets aan te doen (Motie Ontwerp veilige fietspaden rond rotondes, 9-11-2017). We hebben zelfs een motie ingediend in 2020 om deze rotondes te laten aanpassen en zo veiliger te maken voor fietsers.

Geen steun voor motie

Deze laatste motie werd toen door ALLE partijen niet serieus genomen, dus ook door PvdA en GroenLinks die nu aandacht vragen met deze actie. Beetje laat, maar beter laat dan nooit!
Wanneer gaan we eindelijk eens iets doen aan deze onveilige situatie? Moeten er eerst nog meer ongelukken gebeuren voordat de coalitie actie onderneemt?