Is bedrijvenpark Deltaweg wel nodig?

Net als de rechters van de Raad van State hebben wij grote twijfel aan de noodzaak of behoefte aan dit bedrijventerrein. 

Plan uitstellen

In april 2020 hebben wij met een motie geprobeerd om eerst in beeld te krijgen wat de behoefte nu precies is en het plan met een half jaar uit te stellen. De motie heeft het niet gehaald en daardoor heeft D66 Goes tegen het bestemmingsplan gestemd.

Landschap verdwijnt

Wij zijn nog steeds voor uitstel totdat duidelijk is wat precies de behoefte is. We hebben vragen gesteld over die behoefte maar nog steeds geen antwoord gekregen. Het college geeft dus geen inzicht in de genoemde behoefte. Is er regionale samenwerkingen op de Bevelanden t.a.v. ontwikkelingen van bedrijventerreinen?

Wij maken ons zorgen dat met het aanleggen van het bedrijventerrein er een stuk open landschap verdwijnt en dat de reeds bestaande bedrijventerreinen te maken krijgen met leegstand.

Eerst nadenken

D66 Goes vindt dat er eerst nagedacht moet worden over het bouwen voor de woningmarkt, dan dat er bedrijventerreinen moeten worden ontwikkeld.