D66 voor uitstellen van Bedrijvenpark Deltaweg

Op 16 april jl. werd fase 1 van bedrijvenpark Deltaweg 1 vastgesteld. Wij hebben een motie ingediend om deze vaststelling met een halfjaar uit te stellen, namelijk tot de Debatraad van 15 oktober 2020.

Redenen

De redenen die we hiervoor hadden waren dat:

  • Een half jaar uitstel meer inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis op de economische situatie in Nederland en de gevolgen voor de economische ontwikkelingen in onze regio;
  • Een half jaar uitstel meer inzicht geeft in de kosten, die op de gemeente af zullen komen als gevolg van (maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis en van andere projecten (waaronder Omnium);
  • Er vóór het onherroepelijk worden van genoemd bestemmingsplan de mogelijkheid bestaat om het bestemmingsplan aan te melden als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

Verzoek het college …

D66 is van mening dat een besluit – op dít moment – de gemeente op termijn in grote (financiële) problemen kan brengen en geen recht doet aan de ambitie van duurzaamheid en innovatie, die de raad van Goes voor ogen staat bij de ontwikkeling van bedrijvenpark Deltaweg; Daarom verzoekt D66 in de motie het college tijdens uitstel van een halfjaar:

  • Intussen duidelijkheid te verkrijgen over de verwerving van de nog niet in eigendom zijnde gronden van het plangebied (ongeveer 30%);
  • Intussen de mogelijkheid en de voor- en nadelen te onderzoeken voor een aanmelding als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;
  • Het bestemmingsplan, eventueel in gewijzigde vorm, opnieuw aan de raad ter besluitvorming aan te bieden in de raadsvergadering van donderdag 15 oktober 2020 en daarbij inzicht te geven in de dan actuele belangstelling van bedrijven voor vestiging op het bedrijvenpark.

Onze motie werd verworpen.