Grondexploitatie Bedrijventerrein Deltaweg

D66 maakt zich zorgen over de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein. De extra kosten voor de toegangswegen zijn aanzienlijk en worden niet gedekt uit de verkoop van bedrijfsgrond. Bovendien wil D66 dat bedrijven op het nieuwe bedrijvenpark klimaat, energie en milieu in hun bedrijfsvoering inpassen.

Met de motie in de raadsvergadering van 19 december 2019 heeft D66 een aanzet willen geven tot nader onderzoek naar diverse effecten. De motie raadsbreed aangenomen. Wellicht dat dit onderzoek de twijfel van de raad kan wegnemen over de ontwikkeling van het bedrijvenpark.

Bovendien krijgt “Deltaweg” daarmee de potentie om een cluster van innoverende bedrijven aan te trekken.