Goes, hét OV knooppunt van Zeeland

In ons verkiezingsprogramma staat dat Goes de belangrijkste OV hub of knooppunt moet worden. Een punt waar openbaar vervoer, deel vervoer en fietsers bij elkaar komt en waar je je reis kunt vervolgen in ander vervoer. Erg belangrijk om Goes als stad en de dorpen bereikbaar te houden in de toekomst.

Check deze vlog van Martin over het OV Knooppunt van Zeeland

Martin Wissekerke, fractievoorzitter - Beeld: D66 Goes

Tijd voor de noordkant

Met alle aanpassingen aan de zuidkant, is het nu tijd voor een upgrade van de noordkant.

Belangrijke punten

Voor ons zijn belangrijk:

  • Fietsen zoveel mogelijk onder de grond in een grotere fietskelder.
  • Een prettig, groen en veilig plein voor het stationsgebouw om te lopen, even wat te drinken en je reis te vervolgen.
  • Betaalbare woonruimte bouwen in het stationsgebied waar we tevens een deel van de plannen betaalbaar mee maken.
  • We onderzoeken of die appartementen in en op het bestaande stationsgebouw kunnen komen.
  • We onderzoeken of we het verbouwde Terminus later ook kunnen ombouwen tot betaalbare woningen of appartementen.

Raadsvoorstel

Het voorstel gaat over het wel of niet bouwen van appartementen op het stationsplein. D66 is voorstander van bouwen in de stad en zeker zo dicht bij het station voegt dat ruimtelijke kwaliteit toe.

Wij vinden dat het voorstel om de bouw van appartementen te onderzoeken mede wordt bepaald door het besluit over de te onderzoeken varianten m.b.t. het stationsplein.

Uitgangspunten

Als de bouw van appartementen als een uitgangspunt wordt benoemd dan kunnen wij zonder meer instemmen met dit onderzoeksvoorstel. Als er een variant in beeld blijft waarbij er geen appartementen op het stationsplein komen dan willen wij dat er een duidelijke volgorde in aangebracht wordt. 

Wij denken dat door pas uitvoering te geven aan deze studie, nadat de studie van het stationsplein is uitgevoerd kosten kunnen worden bespaard. Alhoewel wij vinden dat het geen discussie zou moeten zijn of er wel of geen appartementen komen want bij het vorige voorstel hebben we dat betoogd. Dus afhankelijk de meerderheidssteun van ons  amendement kunnen we hier pas over beslissen.