Bijdrage over nieuwe Coalitie akkoord

Bekijk hier de bijdrage tijdens de extra raadsvergadering

fractievoorzitter Martin Wissekerke - Beeld: D66 Goes

Op 2 juni 2022 presenteerde de nieuwe coalitie van PvdA/GL, Nieuw Goes, SGP/CU en Partij voor Goes het coalitie akkoord. 

Open aanpak

De fractie van D66 heeft kennis genomen van het akkoord dat de nieuwe coalitie met elkaar heeft gesloten. We hebben het met belangstelling gelezen. Met dit akkoord kiest de coalitie voor een open aanpak. De hand wordt uitgestoken naar de samenleving en de gemeenteraad om tot een nadere invulling te komen. Dat is zeker nodig en D66 is natuurlijk altijd bereid om daar serieus naar te kijken en haar bijdrage aan te leveren.

Participatie

We zijn enthousiast over het vormen van een nieuwe  reserve voor duurzaamheidsprojecten, de ambitie om participatie te verbeteren en het stimuleren van de gezonde levensstijl.

Roze Zaterdag
en LHBTIQ+

We missen aandacht voor bedrijven, recreatie en Roze Zaterdag. Ben je LHBTIQ of plus wordt je in Goes vergeten. Meer aandacht voor inclusie is echt nodig en we roepen de coalitiepartijen dan ook op om daar de ogen niet voor te sluiten.

Poelbos

Fijn dat het Poelbos eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. We geven hierbij de suggestie om de omwonenden zoals bijvoorbeeld die van ‘s-Heer Hendrikskinderen en ‘s-Heer Arendskerke de gelegenheid te bieden om het beheer zelf op zich te nemen via het Right to Challenge. En als die inwoners dan kiezen voor een paar windmolens om zo ook te kunnen profiteren van de energietransitie moet dat mogelijk zijn.

Regionale samenwerking

D66 is zeer te spreken over het feit dat dat de samenwerking wordt gezocht met omliggende gemeenten en we zijn dan ook benieuwd naar de nieuwe regionale bestuursvormen.

Financieel gezond?

Financieel gezond is voor ons nog wel een aandachtspunt. Er wordt op basis van dit akkoord ca. 4,5 miljoen euro extra uitgegeven per jaar. Dat is veel geld en we vragen ons af wat doen we dan niet meer? Of is dat nog een open eindje? Er is in ieder geval genoeg te doen.

Veel succes

We wensen het nieuwe college veel succes. U kunt op onze steun rekenen als u komt met goede progressieve voorstellen op het gebied van, inclusiviteit, duurzaamheid en participatie!