Beëdiging van Jeroen van de Merwe als steunfractielid D66 Goes

Nieuws vanuit de gemeenteraad van donderdag 9 november:

Beëdiging Jeroen van de Merwe

Tijdens de raadsvergadering is Jeroen van de Merwe door waarnemend burgemeester Fränzel beëdigd als steunfractielid. De afgelopen periode heeft Jeroen zich ingezet voor de provinciale statenverkiezingen van 2023. We zijn blij Jeroen terug te mogen verwelkomen als steunfractielid in Goes. We willen hem hierbij nogmaals feliciteren en wensen hem veel succes voor de komende periode!

Kindercollege

Het kindercollege heeft deelgenomen aan de raadsvergadering om een aantal interessante presentaties te houden. Zo spraken ze over gelijke kansen voor iedereen, minder zwerfafval en een groener Goes.
We geven graag gehoor aan de oproep om gezamenlijk zwerfaval in te zamen en zien de uitnodiging graag tegemoet!

Motie

Samen met de partijen Groenlinks-PvdA en Nieuw Goes hebben we de motie ‘Motie Burgerberaad: een jaarwisseling voor iedereen‘ ingediend. In deze motie roepen we het college op een burgerberaad te faciliteren en met voorstellen te komen over hoe we in Goes willen dat de jaarwisseling vanaf 2024 verloopt.

De motie is in geamendeerde vorm aangenomen. De Gemeente Goes gaat onderzoeken hoe een dergelijk burgerberaad uitgevoerd kan worden en komt in Q1 2024 met een concreet voorstel naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stemt dan opnieuw over dit voorstel. We blijven deze ontwikkelingen volgen en hopen in 2024 aan de slag te kunnen gaan met het burgerberaad.