Meer openheid over gebruik van algoritmes door de gemeente

Algoritmes zijn hot, Arjen Lubach besteedde er aandacht aan met zijn Fabeltjes Fuik en ook Amnesty International en NPO Radio2 proberen algoritmes uit te leggen. Je tijdlijn wordt bepaald door een algoritme. De aanbevolen videos op youtube wordt bepaald door een algoritme. En er wordt gebruik gemaakt van algoritmes binnen de overheid.

Gemeente moet open
zijn over gebruik

Daar hebben we in Goes schriftelijke vragen over gesteld.
Gemeenten moeten open zijn over het gebruik van algoritmes. In samenwerking met tientallen D66 fracties in het land en de Van Mierlo Stichting willen we weten welke algoritmes er gebruikt worden en hoe beslissingen tot stand komen.

Algoritmes kunnen ons helpen om patronen en verbanden te leggen in grote hoeveelheden data (Big Data) die wij als mens niet kunnen overzien. Zo kunnen we kansen van mensen vergroten en kunnen we de dienstverlening van de gemeente verder verbeteren.

Risico

Maar zodra algoritmes gaan werken met gegevens als geslacht, nationaliteit, religie of etniciteit wordt het een risico. Zeker als computergestuurde beslissingen genomen worden op basis van honderden variabelen is de uitkomst door vrijwel geen enkele ambtenaar of politicus te begrijpen. Laat staan uit te leggen.

Daarom moet er een lijst komen van de gebruikte algoritmes en hoe de gemeente om gaat met het algoritme. Het gebruik van algoritmes kan wat ons betreft alleen onder strikte voorwaarden en met een duidelijk omschreven doel. Inwoners hebben het recht om inzicht te hebben in de manier waarop besluiten worden genomen binnen de gemeente.

Schriftelijke vragen

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van algoritmes in Goes hebben wij schriftelijke vragen ingediend:
Lees de schriftelijke vragen >

Artikel in de PZC: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/oproep-d66-zeeuwse-overheden-die-gebruik-maken-van-algoritmes-moeten-dat-duidelijk-maken~ac68bcc6/