Meer samenwerken met inwoners

Bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen gaat meer gebeuren. En dat is goed!

Spelregels participatie

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 december j.l. zijn de spelregels Participatie vastgesteld. In die spelregels staat op welke manier inwoners worden betrokken bij projecten en dossiers van de gemeente. 

Ingestemd

Alle partijen stemden in met deze spelregels, ze hadden deze immers ook samen opgesteld in de werkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’. Wij vinden dit een goede manier van samenwerken binnen de gemeenteraad.

Werkgroep gaat verder

Nieuwe spelregels voor participatie is een mooi resultaat. Het is nu zaak om het ook echt te gaan doen. Gewoon aan de slag en kijken hoe het gaat. Uitvoering en monitoring zijn daarbij belangrijk; hoe wordt participatie ingezet en wat is het resultaat? Hoe ervaren inwoners dit en wat vindt de gemeente van de projecten die met participatie worden uitgevoerd? Waar kunnen we beter met inwoners samenwerken en op welke manier?

We zijn blij dat de werkgroep die met dit voorstel is gekomen verder gaat. Er is nog veel te doen als het gaat om participatie en democratische vernieuwing. Wij leveren met alle liefde nog wat voorstellen aan!