Ambitieloos in plaats van aardgasloos

Gemeente Goes neemt afscheid van de vastgestelde ambitie om al haar gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken voor 2035. Het is te ingewikkeld en te duur volgens het college van B&W.

Voor ons komt de conclusie om afscheid te nemen van de vastgestelde ambitie veel te snel. Het is ook absoluut een verkeerd signaal naar de inwoners die juist worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen.

Misschien is het wel mogelijk om een deel van het gemeentelijk vastgoed eerder te verduurzamen. Bijv. in ’s Heer Arendskerke. Hoe gaaf zou het zijn om juist te zeggen dat we daar in 2025 CO2 neutrale gemeentelijke gebouwen hebben. Dan geef je een heel ander signaal af!

De gemeente stelt voor om in een participatietraject met bewoners en gebruikers van de verschillende panden te komen tot een nieuwe ambitie. Wij zijn absoluut voorstander van een stevig participatietraject en ziet het liefst een burgerforum om tot slimme oplossingen te komen. Beperk participatie niet tot de gebruikers van een bepaald pand maar gebruik de kracht van de samenleving. En dan komt die ambitie zeker weer terug!

Beeld: PZC 30-10-2021