Kun je het beter? Daag de gemeente uit!

Wanneer je als inwoner of groep van inwoners in een dorp of wijk het idee hebt dat bijvoorbeeld het onderhoud van het groen in de buurt, het onderhoud van de speeltuin of het beheer van het buurthuis beter kan, dan kun je de gemeente uitdagen met uit Uitdaagrecht (‘Right to Challenge’).

Proef met Uitdaagrecht

De gemeente Goes doet nu als een van de tien gemeenten in Nederland mee met deze pilot (artikel in de pzc).

Wij vinden dit een heel goed idee, want democratische vernieuwing staat altijd hoog in het vaandel bij D66. Inwoners onderling kunnen veel betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid. Want wie weet er nu beter wat je in een dorp, wijk of buurt samen aan kan pakken dan de inwoners zelf?!

Heb jij een idee?

Heb jij en/of jouw buurtgenoten een idee om een gemeentelijke taak over te nemen?

Laat het D66 Goes weten. We komen graag eens luisteren en waar gewenst meedenken.

Voorwaarde is wel dat meer mensen uit deze buurt dit ook een goed idee vinden, er moet dus draagvlak zijn. Als het een goed plan is, krijg je de opdracht met het budget wat erbij hoort.