Reactie SDC op verkenning nieuw perspectief Buitenveldert

Beeld: Eefje van Kessel

Met enthousiasme hebben wij kennis genomen van de verkenning voor Buitenveldert die onder leiding van stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) is opgesteld. De D66-fractie ziet ook de dringende woningnood en het potentieel voor woningen. Het is hoog tijd voor een nieuwe visie voor Buitenveldert, met behoud van de karakteristieke eigenschappen van de wijk. Op die manier kunnen we meer woningen realiseren, de economie een impuls geven en verschillende groepen woningzoekenden aantrekken. Er is ruimte voor meer middenhuur, doorstroming voor ouderen en meer woningen voor jongeren. 

Stadsdeelcommissielid Vica Reout (D66) organiseerde samen met de rest van de stadsdeelcommissie een rondetafelgesprek om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van Buitenveldert. Als nieuwe bewoonster ervaart Vica Reout de kwaliteit van de wijk. We moeten bijvoorbeeld het groen en de rust in de buurt behouden. Tegelijkertijd ziet ze ook ruimte voor verbetering als het gaat om voorzieningen en inrichting, zodat die bijvoorbeeld beter kan gaan aansluiten bij de rest van de stad. Tijdens het rondetafelgesprek zijn verschillende experts aan het woord geweest (stedenbouwkundigen, woningbouwcorporaties, particuliere investeerders, bewoners en creatieve ondernemers met een concept voor het optoppen van woningen). De conclusie was glashelder: er zijn talloze mogelijkheden, maar we hebben een visie nodig om alles in goede banen te leiden.

Bart Vink benadrukte bij de start van de verkenning dat doorstroming op gang moet komen, voorzieningen en groen overeind moeten blijven en verduurzaming van de woningen nu moet worden opgepakt. Daarbij verwees hij naar de ontwikkeling van “stadsstraten” met woningen en voorzieningen die elders in het Amsterdam van Van Eesteren intussen op gang zijn gekomen. Buitenveldert heeft ook zo’n impuls nodig. De wijk is niet langer een buitenwijk, maar ligt midden in de stad, zei hij.

De verkenning die onze stadsdeelvoorzitter in gang zette, is een veelbelovende, eerste stap richting concreet beleid en daadwerkelijke toevoeging van woningen met nieuw perspectief voor de wijk. In het vervolgproces is participatie belangrijk. De verkenning laat zien dat er op korte, middellange en lange termijn ruimte is voor maar liefst 6500 woningen en extra vierkante meters aan kantoorruimte, terwijl het groen behouden blijft.

Voor D66 staat het aanpakken van de wooncrisis bovenaan de agenda. We zijn vastbesloten om kansen te benutten om de vele woningzoekenden in de stad tegemoet te komen en ouderen de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar passender woningen. Buitenveldert biedt die kansen. Laten we ze benutten, voor meer woningen, meer voorzieningen en meer groen. Het vervolg moet dan ook wat de fractie betreft onderdeel worden van de Ontwikkelstrategie 2035, waarin ruimtelijke ontwikkelkansen voor de hele stad zullen worden opgenomen.