Nieuwspagina

13.02.2024

HeenenWeer wint vrijwilligersprijs D66 Amsterdam Zuid. Met deze jaarlijkse Valentijnsprijs zet D66 Amsterdam Zuid vrijwilligers in het zonnetje, die zich inzetten voor de stad.

29.01.2024

Vanuit de centrale stad is het vernieuwde Atelier- en Broedplaatsenbeleid naar het stadsdeel gestuurd voor advisering. Onze stadsdeelcommissiefractie vindt kunst en cultuur belangrijk en ziet graag het aantal werkplekken voor kunstenaars in ons stadsdeel toenemen. Om goed advies te kunnen geven, hebben we een ronde tafelgesprek georganiseerd en daar mensen uit het werkveld voor uitgenodigd. Samen met andere fracties uit de stadsdeelcommissie hebben op zaterdag 9 december 2023 bij LOODS 12.

28.01.2024

Iedereen die binnen een VVE aan verduurzaming is begonnen, weet dat het een heel stroef proces is. Het is lastig om antwoorden te vinden op vragen als “Wat is er allemaal mogelijk, hoeveel kost het, wat levert het op en kunnen we het wel betalen als VVE?” Vica Reout vindt dat dit proces gemakkelijker moet worden gemaakt door haalbaarheidsstudies van andere VVE’s te delen met gelijksoortige gebouwen.

27.01.2024

Namens onze fractie verzoekt Vica Reout om meer groen in Zuid te realiseren om het stadsdeel leefbaar te houden met oog op de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens hitteperiodes zou de temperatuur in steden kunnen oplopen tot wel 50 graden. De D66-fractie pleit ervoor om verder te kijken dan de huidige plannen en roept het Dagelijks Bestuur op om meer initiatieven in kaart te brengen en met een routekaart te komen op basis van impact. Dit advies is door de stadsdeelcommissie aangenomen. 

07.12.2023

Als het aan stadsdeelcommissielid Eefje van Kessel van D66 ligt komen er in stadsdeel Zuid meer rookvrije zones rondom gezondheidsinstellingen, scholen en andere plekken waar kinderen en jongeren komen.

21.11.2023

D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen vraagt welke maatregelen worden genomen tegen de recente toename van het aantal straatroven waar kinderen het slachtoffer van zijn.

13.02.2024

HeenenWeer wint vrijwilligersprijs D66 Amsterdam Zuid. Met deze jaarlijkse Valentijnsprijs zet D66 Amsterdam Zuid vrijwilligers in het zonnetje, die zich inzetten voor de stad.

29.01.2024

Vanuit de centrale stad is het vernieuwde Atelier- en Broedplaatsenbeleid naar het stadsdeel gestuurd voor advisering. Onze stadsdeelcommissiefractie vindt kunst en cultuur belangrijk en ziet graag het aantal werkplekken voor kunstenaars in ons stadsdeel toenemen. Om goed advies te kunnen geven, hebben we een ronde tafelgesprek georganiseerd en daar mensen uit het werkveld voor uitgenodigd. Samen met andere fracties uit de stadsdeelcommissie hebben op zaterdag 9 december 2023 bij LOODS 12.

28.01.2024

Iedereen die binnen een VVE aan verduurzaming is begonnen, weet dat het een heel stroef proces is. Het is lastig om antwoorden te vinden op vragen als “Wat is er allemaal mogelijk, hoeveel kost het, wat levert het op en kunnen we het wel betalen als VVE?” Vica Reout vindt dat dit proces gemakkelijker moet worden gemaakt door haalbaarheidsstudies van andere VVE’s te delen met gelijksoortige gebouwen.

27.01.2024

Namens onze fractie verzoekt Vica Reout om meer groen in Zuid te realiseren om het stadsdeel leefbaar te houden met oog op de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens hitteperiodes zou de temperatuur in steden kunnen oplopen tot wel 50 graden. De D66-fractie pleit ervoor om verder te kijken dan de huidige plannen en roept het Dagelijks Bestuur op om meer initiatieven in kaart te brengen en met een routekaart te komen op basis van impact. Dit advies is door de stadsdeelcommissie aangenomen. 

07.12.2023

Als het aan stadsdeelcommissielid Eefje van Kessel van D66 ligt komen er in stadsdeel Zuid meer rookvrije zones rondom gezondheidsinstellingen, scholen en andere plekken waar kinderen en jongeren komen.

21.11.2023

D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen vraagt welke maatregelen worden genomen tegen de recente toename van het aantal straatroven waar kinderen het slachtoffer van zijn.

20.11.2023

Onze fractie zet zich in voor een veilig, toegankelijk en duurzaam stadsdeel Zuid. De afgelopen tijd hebben we daar hard aan gewerkt. Ik neem je graag mee in een aantal van de voorstellen die we hebben gedaan en de vragen die we hebben gesteld.

25.10.2023

D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen maakt zich zorgen over de gevaren van illegale hennepteelt en vraagt om onderzoek. Afgelopen woensdag stelde hij aan de stadsdeelcommissie Zuid voor om Liander te vragen een schatting te maken van het aantal actieve hennepkwekerijen. Stadsdeelvoorzitter Bart Vink preadviseerde positief op de motie en de stadsdeelcommissie nam de motie met een grote meerderheid aan.

12.10.2023

Deze week was er binnen de stadsdeelcommissie Zuid brede steun voor een motie over de veiligheid van de Joodse gemeenschap en anderen als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen nam samen met PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de fractie Sebastiaan Hooft het initiatief voor de motie die met unanieme stemmen werd aangenomen.

05.10.2023

Bart geeft een inkijkje in hoe hij zijn werkzaamheden als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid invult als D66'er.

03.10.2023

Wil jij je actief inzetten voor Amsterdam Zuid namens D66 en ben je een kei in (online) communicatie? Dit is je kans om een bijdrage te leveren aan de lokale politiek in Amsterdam Zuid!

03.10.2023

Wil jij je actief inzetten voor Amsterdam Zuid namens D66? Dit is je kans om een bijdrage te leveren aan de lokale politiek in Amsterdam Zuid!

20.11.2023

Onze fractie zet zich in voor een veilig, toegankelijk en duurzaam stadsdeel Zuid. De afgelopen tijd hebben we daar hard aan gewerkt. Ik neem je graag mee in een aantal van de voorstellen die we hebben gedaan en de vragen die we hebben gesteld.

25.10.2023

D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen maakt zich zorgen over de gevaren van illegale hennepteelt en vraagt om onderzoek. Afgelopen woensdag stelde hij aan de stadsdeelcommissie Zuid voor om Liander te vragen een schatting te maken van het aantal actieve hennepkwekerijen. Stadsdeelvoorzitter Bart Vink preadviseerde positief op de motie en de stadsdeelcommissie nam de motie met een grote meerderheid aan.

12.10.2023

Deze week was er binnen de stadsdeelcommissie Zuid brede steun voor een motie over de veiligheid van de Joodse gemeenschap en anderen als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen nam samen met PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de fractie Sebastiaan Hooft het initiatief voor de motie die met unanieme stemmen werd aangenomen.

05.10.2023

Bart geeft een inkijkje in hoe hij zijn werkzaamheden als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid invult als D66'er.

03.10.2023

Wil jij je actief inzetten voor Amsterdam Zuid namens D66 en ben je een kei in (online) communicatie? Dit is je kans om een bijdrage te leveren aan de lokale politiek in Amsterdam Zuid!

03.10.2023

Wil jij je actief inzetten voor Amsterdam Zuid namens D66? Dit is je kans om een bijdrage te leveren aan de lokale politiek in Amsterdam Zuid!

Toont 12 van 45