Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Bijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’ Doetinchem

Maandag, 19 november 2018 in Doetinchem

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers.

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten moeten hier nu de regie over krijgen volgens minister Koolmees. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met elkaar. Sprekers zijn onder meer lokale sprekers en Daniel Boomsma, wetenschappelijk medewerker van de Van Mierlo Stichting.

Zie voor meer informatie over het project: vanmierlostichting.d66.nl/vannieuwkomernaarnederlander

19 november

19:00 uur

Bibliotheek West Achterhoek
IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem