Betaalbaar wonen is een grondrecht

Beeld: Sybrand de Vries

Wonen is een van de meest fundamentele rechten van ieder inwoner van Nederland.

De woningmarkt wordt op dit moment echter gefrustreerd door meer dan een reden; van een tekort aan woningen, tot aan perverterende financieringsconstructies.

En in Aalsmeer speelt dit niet minder dan elders in onze regio.

De woningmarkt is daardoor volledig uit het lood geslagen en de overheid is dus gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen.

De bestaande regelingen in Aalsmeer garanderen dat er in ieder geval ook altijd gebouwd moet worden in de lagere prijsklasse.
In Aalsmeer zijn echter inmiddels de meeste bouwlocaties al volgebouwd, of volgepland.

Gelukkig staat de landelijke wetgeving ons steeds meer toe om de lokale huizenmarkt te beschermen.
En waar mogelijk reserveren we die graag voor iedereen die een bestaande band met Aalsmeer heeft.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.