D66 Aalsmeer – kennis, ervaring, vernieuwing

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Kennis, ervaring, en vernieuwing zijn de kenmerken van onze mensen en van ons beleid voor de raadsperiode 2022 – 2026.

D66 heeft een vertegenwoordiger in het college van B&W en drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Ons verkiezingsprogramma is de komende vier jaar de leidraad voor de fractie van D66 Aalsmeer. Maar we staan uiteraard altijd open voor welgemeende suggesties en adviezen.

En we zijn altijd in voor een goed gesprek!

fractie D66 Aalsmeer v.l.n.r. Jeffrie van der Tol, Sybrand de Vries, Marion Geisler Beeld: gemeente Aalsmeer

Willem Kikkert

portefeuilles:

– Duurzaamheid
– Wonen en volkshuisvesting
– Kunst en Cultuur
– Maatschappelijk vastgoed
– Inwonersparticipatie en Wijkgericht werken
– Gezondheidszorg (excl. Jeugdzorg) en WMO
– Maatschappelijk Werk
– Asielzorg en integratie
– Participatiewet
– Schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en armoedebestrijding
– Natuur en Milieu
– Vrijwilligerswerk
– Bedrijfsvoering, samenwerking en ICT AA organisatie