D66 Aalsmeer – kennis, ervaring, vernieuwing

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Kennis, ervaring, en vernieuwing zijn de kenmerken van onze mensen en van ons beleid voor de raadsperiode 2022 – 2026.

We danken jullie allen voor de steun bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen!

Inmiddels is de samenstelling van het college en het raadsprogramma bekend. Het nieuwe college hoopt na het zomerreces een college-uitvoeringsprogramma te presenteren op basis van het vastgestelde raadsprogramma.

Overigens blijft ons verkiezingsprogramma de komende vier jaar de leidraad voor de fractie van D66 Aalsmeer.

fractie D66 Aalsmeer v.l.n.r. Jeffrie van der Tol, Sybrand de Vries, Marion Geisler - Beeld: gemeente Aalsmeer

Willem Kikkert

portefeuilles:

– Duurzaamheid
– Wonen en volkshuisvesting
– Kunst en Cultuur
– Inwonersparticipatie en Wijkgericht werken
– Gezondheidszorg (excl. Jeugdzorg) en WMO
– Maatschappelijk Werk
– Asielzorg en integratie
– Participatiewet
– Schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en armoedebestrijding
– Natuur en Milieu
– Vrijwilligerswerk
– Bedrijfsvoering, samenwerking en ICT AA organisatie