AALSMEER, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN!

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Kennis, ervaring, en vernieuwing zijn de kenmerken van onze mensen en van ons beleid voor de raadsperiode 2022 – 2026.

We danken jullie allen voor de steun bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen!

Inmiddels zijn we druk in de weer met de onderhandelingen richting een nieuw college. Wat ons betreft baseren we ons op de inhoud van ons verkiezingsprogramma.

v.l.n.r. Sybrand de Vries, Pierre Tuning, Harry Stokman, Jeffrie van de Tol, Marion Geisler, Sem van Hest, Rik Rolleman, Willem Kikkert - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Wilma Alink-Scheltema

portefeuilles:

– zorg
– wijkgericht werken
– natuur en milieu
– duurzaamheid
– kunst en cultuur
– openbaar groen en afvalinzameling
– water
– vernieuwingsprojecten