Dit is ons team

v.l.n.r. Sybrand de Vries, Pierre Tuning, Harry Stokman, Jeffrie van der Tol, Marion Geisler, Sem van Hest, Rik Rolleman, Willem Kikkert - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Ons team van kandidaten is er klaar voor. Zij willen werken aan een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Hieronder maak je kennis met onze kandidaat-raadsleden.

Wilma Alink-Scheltema

portefeuilles:

– zorg
– wijkgericht werken
– natuur en milieu
– duurzaamheid
– kunst en cultuur
– openbaar groen en afvalinzameling
– water
– vernieuwingsprojecten