Jeffrie van der Tol

Jeffrie van der Tol - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Portefeuilleverdeling

Alle portefeuilles, projecten en onderwerpen binnen de fractie worden in principe waargenomen door ten minste twee fractieleden. De opsomming loop gelijk aan de officiële portefeuille- en projectenverdeling binnen het college, maar kent ook een specifieke onderwerpverdeling die door de fractie zelf wordt aangehouden.

Portefeuilles

De volgende (gecombineerde) gemeentelijke portefeuilles:

 • Dienstverlening, samenwerking, bedrijfsvoering en ICT AA
 • Communicatie
 • Integriteitsbeleid
 • Toezicht en handhaving
 • Economie en werkgelegenheid
 • Greenport Aalsmeer en Green Park Aalsmeer
 • Bedrijventerreinen
 • Arbeidsmigranten
 • Recreatie en toerisme
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningsverlening
 • Subsidiebeleid
 • Openbare ruimte
 • Grondexploitatie
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren en parkeerbeleid
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Duurzaamheid en energie
 • Wonen en volkshuisvesting

Projecten

De volgende gemeentelijke projecten:

 • Westeinderhage
 • Hoofdweg Zuid
 • Nieuw Calslagen
 • De Tuinen en de Tuinen van Aalsmeer
 • De Hoeksteen
 • Bilderdammerweg
 • Omgevingsvisie
 • SLS Waterfront
 • Sportpark Sportlaan
 • Burg. Kasteleinweg en burg. Hoffscholteweg
 • Voorzieningen Kudelstaart
 • Woningen Eigen Haard Bilderdammerweg
 • VVA terrein
 • Proefstation
 • Zuiderkerk
 • Studio’s van Cleeffkade
 • Oosteinderdriehoek

Onderwerpen fractie

De volgende onderwerpen die momenteel vast agendaonderdeel van de fractieagenda vormen:

 • Glasvezel Uiterweg
 • Waterfront
 • Indicatoren
 • Beschermingsmaatregelen woningmarkt

Wijkoverleggen

De volgende wijkoverleggen

 • Dorpsraad Kudelstaart
 • Wijkoverleg Hornmeer

Korte schets

Jeffrie van der Tol, is raadslid en penningmeester van de fractie. Jeffrie is senior data scientist in de bloemenexport. Al jarenlang trouw D66 lid en met zijn jonge gezin woonachtig in Kudelstaart. Hij stond al eerder op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2018. Jeffrie heeft gestudeerd in Delft en heeft een sterk analytisch inzicht. Hij is jarenlang actief geweest als wedstrijd-zwemcoach bij ‘Zwem- en polovereniging De Amstel’.