Jeffrie van der Tol

Jeffrie van der Tol - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Portefeuilleverdeling

Alle portefeuilles, projecten en onderwerpen binnen de fractie worden in principe waargenomen door ten minste twee fractieleden. De opsomming loop gelijk aan de officiële portefeuille- en projectenverdeling binnen het college, maar kent ook een specifieke onderwerpverdeling die door de fractie zelf wordt aangehouden.

Portefeuilles

De volgende (gecombineerde) gemeentelijke portefeuilles:

 • Dienstverlening, samenwerking, bedrijfsvoering en ICT AA
 • Communicatie
 • Integriteitsbeleid
 • Toezicht en handhaving
 • Economie en werkgelegenheid
 • Greenport Aalsmeer en Green Park Aalsmeer
 • Bedrijventerreinen
 • Arbeidsmigranten
 • Recreatie en toerisme
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningsverlening
 • Subsidiebeleid
 • Openbare ruimte
 • Grondexploitatie
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren en parkeerbeleid
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Duurzaamheid en energie
 • Wonen en volkshuisvesting

Projecten

De volgende gemeentelijke projecten:

 • Westeinderhage
 • Hoofdweg Zuid
 • Nieuw Calslagen
 • De Tuinen en de Tuinen van Aalsmeer
 • De Hoeksteen
 • Bilderdammerweg
 • Omgevingsvisie
 • SLS Waterfront
 • Sportpark Sportlaan
 • Burg. Kasteleinweg en burg. Hoffscholteweg
 • Voorzieningen Kudelstaart
 • Woningen Eigen Haard Bilderdammerweg
 • VVA terrein
 • Proefstation
 • Zuiderkerk
 • Studio’s van Cleeffkade
 • Oosteinderdriehoek

Onderwerpen fractie

De volgende onderwerpen die momenteel vast agendaonderdeel van de fractieagenda vormen:

 • Glasvezel Uiterweg
 • Waterfront
 • Indicatoren
 • Beschermingsmaatregelen woningmarkt

Wijkoverleggen

De volgende wijkoverleggen

 • Dorpsraad Kudelstaart
 • Wijkoverleg Hornmeer

Korte schets

Jeffrie van der Tol, is raadslid en penningmeester van de fractie. Afgelopen jaren is hij actiever geworden binnen de afdeling van D66 Aalsmeer wat in 2022 leidde tot het raadslidmaatschap. Hij is lid van D66 sinds 2010 en stond ook al op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Jeffrie woont sinds 2008 in Kudelstaart met zijn vrouw en twee zoons (geb. 2015 en 2016). Voor zijn studie in Delft groeide hij op in de Kwakel en in Uithoorn en is dus goed bekend in en met de streek. Hij is vaak te vinden op het schoolplein van De Antonius, bij het Bootcamp of de vrijdagochtend, en bij RKDES waar zijn kinderen voetballen.

Zijn analytisch inzicht, werkervaring bij Achmea-Zorg en later OZ-HAMI (DFG) geven hem goede handvatten om zijn rol als raadslid uit te voeren. Deze worden aangevuld met zijn interesse voor groepsdynamiek, stressmanagement, feiten-gedreven werken en technische analyses.

Op dit moment werkt Jeffrie als Lead Consultant BI & Analytics bij CCS – een ERP softwareontwikkelaar voor de verzekeringsbranche.