Economie

Pixabay stock (free) Beeld: AnnaPictures

Populair gesteld staat economie voor de menselijk interactie uitgedrukt in financiële termen. Het verondersteld een gelijk speelveld waar mensen economische middelen uitwisselen. De koop en verkoop van goederen, en de huur en verhuur van arbeid en goederen zijn de meest in het oog springende.

De wijze waarop de economie functioneert is afhankelijk van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De studie van de economie is dan ook een studie van menselijk gedrag. De economie is dus afhankelijk van menselijk gedrag.

De belasting op verschillende delen van de economie vormt voor de overheid de belangrijkste inkomstenbron zodat ze de algemene welvaart op peil kan houden door het verlenen van diensten en het subsidiëren van welvaart ondersteunende ondernemingen.

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke inkomstenbron voor Aalsmeerse ondernemers. Aalsmeer is een gastvrije gemeente, maar de soms tegengestelde belangen tussen recreatie en natuur moeten echter ook in de gaten worden gehouden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.