WMO en vergrijzing

Sinds 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Hierbij worden onder meer een groot aantal taken van de rijksoverheid naar de gemeente overgeheveld.

Ruimte voor vernieuwing

Een van de belangrijkste onderwerpen de komende jaren vormt het spanningsveld tussen de komende vergrijzingsgolf en de daarmee samenhangende financiering en bemensing van de zorgtaken.
 
Dit betekent een groot beroep op de aanwezige flexibiliteit en creativiteit in samenwerking met alle betrokken maatschappelijke organisaties om deze grote opgave van antwoorden te kunnen voorzien. Dit betekent ook dat de verdeling die in de WMO is neergelegd van tijd tot tijd zal moeten worden geëvalueerd om er zeker van te zijn dat deze problemen niet alleen op de best mogelijke manier worden aangepakt, maar vooral dat niemand buiten de boot valt.
 
Wij zullen in onze lobby daarom inzetten dat er door de rijksoverheid voldoende ruimte geboden wordt om met alternatieve en vernieuwende samenwerkingsvormen binnen de gemeente een oplossing te vinden ten opzichte van deze uitdagingen.