Denken over klimaat en natuur

Meerkoet & ijs – Kleine Poel Aalsmeer (winter) Beeld: Sybrand de Vries

De mens kan alleen overleven in goede harmonie met zijn natuurlijke omgeving, de aarde en de atmosfeer.

De voortgaande globalisering, ontwikkeling en bereikbaarheid heeft gemaakt dat steeds meer mensen op onze wereld toegang hebben gekregen tot een betere gezondheidszorg en een brede economische verbetering.

We hebben daarbij lang de luxe gehad om ons niet al te veel zorgen te maken over onze kleinere en grotere leefomgeving. De natuur en de aarde had genoeg veerkracht om ons vaak spilzieke en schadelijke gedrag te absorberen. Waar er schade plaatsvond wist de natuur zich vaak verrassend snel te herstellen.

Echter, de enorme druk die er op de natuur, aarde en atmosfeer is gelegd heeft geleid tot een kantelpunt. Het natuurlijk herstelvermogen is op veel gebieden zo zeer aangetast dat het niet meer functioneert.

Het evenwicht wordt te veel verstoord door onze huidige manier van leven. Het kan niet meer zoals we gewend zijn. We kunnen niet zo maar al ons afval in de natuur en de atmosfeer blijven lozen. Ook wij moeten ons gedrag gaan aanpassen ander gaat het mis.

Gelukkig zijn we inmiddels zowel qua opvattingen, als technologisch ver gevorderd. We kunnen met relatief kleine aanpassing in ons gedrag en het iets anders inzetten van bestaande middelen op een duurzaam hoog kwaliteitsniveau blijven leven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.