Schiphol

Een voor Aalsmeer dominant onderwerp binnen het hoofdstuk landelijke en regionale thema’s is Schiphol.

Schiphol, belangrijk
maar niet bijzonder

Het is voor de gemeente moeilijk directe invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. We doen echter al het mogelijke om op iedere mogelijke wijze onze invloed aan te wenden om tot een meer leefbare samenwerking met onze buurman te komen.

We erkennen dat Schiphol, zowel nationaal als regionaal een belangrijke economische motor is, maar dat betekent niet dat Schiphol op ieder front een vrijbrief krijgt om te handelen zo ze blieft.

Uiteindelijk is Schiphol gewoon een commerciële onderneming en zullen de aanpassingen zoals wij die graag willen zien geen fundamenteel gevolg hebben op het voortbestaan van Schiphol.

We zetten als D66 Aalsmeer in op de volgende punten.

MKBA

We ondersteunen de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse waaronder het terugbrengen van het aantal vluchten tot beneden de 400.00 en een aanpassing van het bedrijfsmodel van Schiphol. Dit alles niet alleen vanwege de belangrijkste reden; de verbetering van de volksgezondheid, maar ook vanwege een betere economische uitkomst voor Aalsmeer en voor de regio op de lange termijn.

Meten = weten

We pleiten voor het uitbreiden van het netwerk van meetapparatuur voor geluid en uitstoot door de hele gemeente. De gemeente Aalsmeer kan hier zelfstandig het initiatief nemen en daarbij samenwerken met de andere regiogemeenten.

Samenwerking
gemeenteraad

Er is de laatste jaren goed samengewerkt binnen de gemeenteraad en met het college om Aalsmeer met een stem te laten spreken. Dit zien we graag gecontinueerd zodat we op de meest effectieve wijze naar buiten kunnen blijven handelen en communiceren.

Samenwerking
D66 regio

We continueren het overleg tussen de verschillende afdelingen van D66 in de regio zodat we als regionale afdelingen als een stem blijven spreken, met name richting onze Tweede – en Eerste Kamer fracties.

Actiegroepen

We ondersteunen de argumentatie en acties van de ‘Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder’ dat een gezamenlijk initiatief is van enkele lokale actiegroepen om juridische actie richting Schiphol te ondernemen met name wat betreft de volksgezondheidsaspecten.

Lobby richting
landelijke politiek

Daarbij maken we actief gebruik van onze contacten richting landelijke politiek. We zetten in onze landelijke lobby binnen D66 in op:

  • het centraal stellen van de volksgezondheid in de discussie over Schiphol
  • de uitkomsten van de MKBA
  • ‘slimme’ krimp totaal aantal vluchten m.n. inzake ‘prijsvechters’ en de ‘randen van de nacht’
  • vermindering van het aantal vluchten over Aalsmeer en Kudelstaart
  • verruiming van de definitie ‘nachtvluchten’ naar 23:00 – 7:00 en het hanteren van de WHO norm van 8 uur aaneen gesloten rustmomenten
  • afschaffen nachtvluchten over Aalsmeer en Kudelstaart
  • baanonderhoud alleen in dalperioden
  • rationalisatie behandeling Schiphol als alledaagse commerciële onderneming
  • aansporing Schiphol tot goed ‘nabuurschap’