Samen leven, samen doen

Beeld: Sybrand de Vries

Een mens is een sociaal wezen. Een mens vertrouwt op anderen om te kunnen leven. En een mens vertrouwt op anderen om te kunnen samenleven.

Het feit dat ieder mens verschillend is maakt niet alleen dat iedereen een verschillende behoefte heeft, maar ook dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft.

Wij proberen zo veel mogelijk op die individuele behoeftes in te gaan, maar ook en vooral van al die individuele kwaliteiten gebruik te maken.

De kwaliteit van bestuur is daarbij een belangrijke factor.

Ter ondersteuning van de kwaliteit van bestuur zijn wij een voorstander voor een zo breed mogelijke samenwerking met inwoners.

Door het gebruik van de kennis van de inwoners kan er niet alleen efficiënter maar ook goedkoper gewerkt worden.

Tegelijkertijd wordt het bij de inwoners duidelijk welke factoren een rol spelen en welke keuzes gemaakt kunnen en moeten worden.

Dit leidt tot een beter begrip aan beide kanten en zorgt voor een grotere betrokkenheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.