Onderwijs

Onderwijs vormt de basis van welvaart. Zonder onderwijs en het doorgeven van kennis en kunde komt de economie tot stilstand.

Taak van de gemeente

De ondersteuning van het onderwijs is dan ook op de eerste plaats een taak van de rijksoverheid. Er zijn echter ook punten waar de gemeente een taak heeft of in ieder geval kan bijdragen.

Voor D66 zijn er in ieder geval de volgende aandachtspunten.

Gebouwen

De gemeente is permanent op de hoogte van de actuele staat van onderhoud van de gebouwen waarin de scholen gevestigd zijn. Deze voldoen aan de hoogste standaarden van duurzaamheid, milieu en ventilatie. Waar dit nog niet op peil is zal een renovatieplan worden opgesteld dat binnen vier jaar moet worden ingezet. De gemeente zorgt ervoor dat er in alle scholen CO2 meters komen om een gezonde binnenlucht te garanderen.

Buitenruimte

Iedere school heeft voldoende kwalitatieve, groene buitenruimte.

Lokale binding
en cultuur

Op iedere school is per leeftijdsniveau informatie aanwezig over de gemeente Aalsmeer met name op gebied van lokale geschiedenis en lokale maatschappelijke- , sport, – en recreatieverenigingen, en duurzaamheid en digitale ontwikkeling.

Kunst en muziek

De gemeente stimuleert en ondersteund kunst en muziekonderwijs met name in het basisonderwijs. Jongeren van iedere leeftijd moeten ook buiten schooltijd kunst en muzieklessen kunnen volgen, waar nodig met financiële ondersteuning van de gemeente.

Zwemles

De gemeente Aalsmeer is een waterrijke gemeente waar iedereen de nodige zwemvaardigheid nodig heeft. Dit is alleen al een kwestie van veiligheid. De gemeente stimuleert en ondersteunt zwemlessen voor de jeugd tot minimaal diploma B. Ook hier geldt dat de gemeente, waar nodig, een financiële ondersteuning biedt zodat niemand buiten de boot valt zonder diploma. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen gratis hun zwemdiploma A en B halen.