Vrij door kansrijk onderwijs

Pixabay databank (free) Beeld: Andrea Piacquadio

Onderwijs vormt de basis van welvaart. Zonder onderwijs en het doorgeven van kennis en kunde komt de economie tot stilstand. De ondersteuning van het onderwijs is dan ook op de eerste plaats een taak van de rijksoverheid.

Er zijn echter ook punten waar de gemeente een taak heeft of in ieder geval kan bijdragen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.