Inleiding

Het verkiezingsprogramma van D66 Aalsmeer voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is de leidraad voor de fractie van D66 Aalsmeer voor de periode 2022 – 2026. Er staan enkele brede uitgangspunten in, en enkele meer specifieke keuzes en oplossingen.

Er is gekozen voor een korte algemene inleiding bij ieder thema om een korte omlijsting van de opvolgende punten te geven. De verdere omlijsting wordt gekleurd door de  uitgangspunten van D66 en die van het sociaal-liberalisme in het algemeen.

Vier hoofdthema’s

Dit verkiezingsprogramma is onderverdeeld in vier hoofdthema’s; duurzaamheid, wonen, welvaart, en welzijn. Daarbij is er ook nog een hoofdstuk ‘landelijke thema’s’ toegevoegd om duidelijk te maken hoe wij denken over een aantal onderwerpen waar we als gemeente niet direct invloed op hebben, maar die wel voor onze gemeente van belang zijn.
 
De hoofdthema’s benadrukken de samenhang van de onderwerpen die daaronder verder worden uitgewerkt. Wat de ‘landelijke thema’s’ betreft is het een voordeel dat we een landelijke partij zijn met een sterke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. We hebben op verschillende onderwerpen regelmatig overleg met leden van de Tweede Kamerfractie van D66, en dan met name op die onderwerpen die we in dit programma hebben opgenomen.

Onderwerpkeuzes

Het past in de traditie van D66 om toch een wat uitgebreid programma aan de kiezers voor te houden. Niet alleen om aan te geven welke richting we de komende vier jaar uit zullen gaan. Maar ook om de kiezer uit te dagen met ons in gesprek te gaan over die zaken die zijn opgenomen, of niet zijn opgenomen. Politiek kan immers alleen bestaan bij een voortdurende uitwisseling van ideeën.

We hopen dat dit verhaal voor de lezer voldoende is om een stem op D66 uit te brengen. Maar laat dit in ieder geval een inspiratie en oproep zijn om te gaan stemmen op 14, 15 of 16 maart 2022.