Kunst & Cultuur

Pixabay stock (free) Beeld: Tatlin

De kunst en cultuursector heeft sterk geleden tijdens de coronacrisis.

Niet alleen zijn in veel gevallen de bezoekersaantallen gedwongen teruggebracht naar nul, maar ook is de loop eruit gegaan met name wat betreft de lokale voorzieningen.

Dit geldt niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de ondersteuning door vrijwilligers.

Dit betekent dat de komende periode een stimulans nodig zal zijn om de lokale kunst en cultuursector weer volledig op poten te krijgen.

Hier liggen natuurlijk ook kansen; wat zijn de behoeften van de inwoners van de gemeente; kan er meer samengewerkt worden; is er een herziening nodig van de bestaande structuren?

Net zo goed als dat de gemeente Aalsmeer relatief veel ondernemers kent, kent ze ook veel kunstenaars. Dit biedt dus voldoende potentieel om op te bouwen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.