Gezondheid

Pixabay stock (free) Beeld: Tung Nguyen

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het leven in optimale vrijheid en geluk.

Een goede gezondheid begint in de eerste plaats bij een goede geestelijke gezondheid.

Soms zijn lichamelijke gebreken een gegeven, maar een goede geestelijke gezondheid kan betekenen dat er met die lichamelijke gebreken volop van het leven kan worden genoten.

Het tegenovergestelde is niet waar; zelfs in opperbeste lichamelijke gezondheid is het leven gemankeerd wanneer men lijdt aan een mindere geestelijke gezondheid.

Wij zetten daarom in op aandacht voor de breedst mogelijke definitie van gezondheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.