Welvaart

Welvaart is de basis voor een gezonde samenleving.
Welvaart staat aan de basis van een goed voorzieningenniveau. Maar een goed voorzieningenniveau is ook een voorwaarde voor welvaart.

Welvaart als middel
eerder dan doel

Er bestaat dus een grote verwevenheid tussen deze twee aspecten binnen de samenleving. Beide onderdelen verdienen daarmee een goede ondersteuning van de overheid en dus ook een goede ondersteuning door de gemeentelijke overheid.

Als liberale partij gaan wij er van uit dat inwoners zelf in staat zijn voor hun eigen welvaart, en daarmee voor de collectieve welvaart, te zorgen. Waar er gaten ontstaan moet de overheid echter als regisseur optreden, soms als marktmeester waar de markt niet goed functioneert, en als zelfstandige instelling daar waar maatschappij en markt geen voorzieningen kunnen of willen treffen.

Onder de kop ‘Welvaart’ bespreken we respectievelijk de onderwerpen Onderwijs, Economie, en Werk en Inkomen.