Financiering voor de verduurzaming van woningen

Op 14 oktober vond er een webinar plaats onder de titel ‘duurzame financiering particuliere woningen’.
Tijdens deze bijeenkomst werden er een presentatie gegeven door een aantal bij het onderwerp betrokken professionals en aansluitend gediscussieerd met de aanwezige D66 leden.

Verschillende opties

Het was een boeiende discussie waar de sprekers vanuit hun eigen gezichtspunt hun best deden om de door hen bepleite oplossing voor het daglicht te brengen. Er volgde een boeiende discussie over de verschillende oplossingen die geboden worden voor de financiering van de verduurzaming van huizen door huizenbezitters.

Al waren niet alle sprekers het met elkaar eens over wat uiteindelijk de beste financiering is voor het verduurzamen van huizen, is de conclusie eenduidig: verduurzaming is betaalbaar en ligt binnen het bereik van praktisch ieder huishouden, ongeacht de omvang van de beschikbare portemonnee.

Verrekening energiewaarde

Jeroen Pels van de Triodos Bank pleitte voor een connectie bij de hypotheekverstrekking tussen de hoogte van de verstrekte hypotheek en de energiewaarde van de woning. Dit betekent een aanpassing van de leennorm die rekening houdt met de kosten van verduurzaming van de woning. Het resultaat moet dan ook een invloed hebben op de taxatiewaarde van de woning. De regulering van de markt door de toezichthouder staat op dit moment bepaalde ontwikkelingen nog in de weg.

Gemeente als bemiddelaar

Jan Engels van het Klimaatverbond Nederland pleitte voor lokaal, integraal klimaatbeleid en een betere samenwerking tussen overheid, marktpartijen en inwoners. Hierbij ligt er een schone taak voor de gemeenten die een regierol dienen te nemen in de verbinding tussen de aanbiedende marktpartijen en de vragende inwoners. Er vinden op dit moment voorstudies plaats in 10 gemeenten in Nederland om te kijken hoe er op de beste wijze vorm gegeven kan worden aan deze samenwerking. Het Klimaatverbond staat klaar om iedere gemeente in Nederland van advies te voorzien in hoe de samenwerking tussen alle partijen tot stand te brengen.

Kosten verwerkt in energieprijs

Richard van Rooij van ‘De Woonpas’ presenteerde de manier waarop zijn organisatie op dit moment woningen verduurzaamt. Zij nemen de volledige zorg van de verduurzaming van woningen op zich waarbij de wooneigenaar wordt ontzien. Financiering vindt plaats onder een Gemeentelijke Verduurzamingsregeling waarbij er binnen die regeling een vast bedrag wordt betaald die de energiekosten dekt. De energiekosten worden daarmee losgekoppeld van de marktprijzen en de aflossing vindt plaats op basis van het verschil tussen de betaalde vaste energieprijs via de verduurzamingsregeling en de marktprijs van de energie. De regeling blijft verbonden aan de woning en niet aan de eigenaar en wordt gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze regeling maakt verduurzaming mogelijk voor huishoudens die de verduurzaming niet kunnen, of willen voorfinancieren.

Praktijkvoorbeeld: Utrecht

Jolein Schorel van het ‘Economic Board Utrecht’ (EBU) gaf een presentatie over de initiatieven die de stad Utrecht ten toon spreidt met betrekking tot de verduurzaming van woningen en de mogelijkheden en problemen die ze daarbij tegen komen.
De presentaties geven een aardig inkijkje wat op dit moment de verschillende mogelijkheden zijn met betrekking tot de verduurzamingen van woningen. De algemene indruk is dat er genoeg positieve ontwikkelingen zijn die de verduurzaming van woningen nu al toegankelijk maken voor een grote groep mensen, inclusief voor hen met minder besteedbaar inkomen.

Discussie

Om een vrije discussie toe te staan werd de opvolgende discussie niet opgenomen. Mogelijk hielp dat, maar was tegelijk ook jammer. Er ontspon zich een boeiende discussie tussen met name Jeroen Pels en Richard van Rooij over de voors-en-tegens van de door hun beide geboden oplossingen. Dit was daarmee in ieder geval een aanmoediging om deze discussie nog eens in een andere setting te herhalen.