Sybrand de Vries

Sybrand de Vries - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Portefeuilleverdeling

Alle portefeuilles, projecten en onderwerpen binnen de fractie worden in principe waargenomen door ten minste 2 fractieleden. De opsomming loopt gelijk aan de officiële portefeuille- en projectenverdeling binnen het college, maar kent ook een specifieke onderwerpverdeling die door de fractie zelf wordt aangehouden.

Portefeuilles

De volgende (gecombineeerde) gemeentelijke portefeuilles:

 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Waterveiligheidsbeleid
 • Dienstverlening, samenwerking, bedrijfsvoering en ICT AA
 • Economie en werkgelegenheid
 • Greenport Aalsmeer en Green Park Aalsmeer
 • Bedrijventerreinen
 • Arbeidsmigranten
 • Financiën
 • Jeugd
 • Sport
 • Ruimtelijke Ordening
 • Subsidiebeleid
 • Schiphol
 • Openbare ruimte
 • Grondexploitatie
 • Verkeer en vervoer
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Zorg
 • Werk en inkomen
 • Wijkgericht werken
 • Kunst en cultuur
 • Duurzaamheid en energie
 • Wonen en volkshuisvesting

Projecten

De volgende gemeentelijke projecten:

 • Fort Kudelstaart
 • Oosteinderdriehoek
 • De Tuinen en de Tuinen van Aalsmeer
 • Seringenpark en Parklaan
 • De Hoeksteen
 • Tussen de Linten
 • Centrumvisie
 • VVA terrein & SLS VVA terrein en Jac. Stammespark
 • Sportpark Sportlaan
 • Burg. Kasteleinweg en burg. Hoffscholteweg
 • Proefstation
 • Studio’s van Cleeffkade

Onderwerpen fractie

De volgende onderwerpen die momenteel vast agendaonderdeel van de fractieagenda vormen:

 • Glasvezel Uiterweg
 • Jac. Takkade / Schinkelpolder – Logistieke bedrijven Aalsmeer
 • Groen en bermbeheer
 • Indicatoren
 • Blauwe Beugel
 • Jongeren en politiek
 • Beschermingsmaatregelen woningmarkt
 • WMO – vervoer

Wijkoverleggen

De volgende wijkoverleggen/wijkverenigingen:

 • Wijkoverleg Stommeer
 • Buurtvereniging Ons Aller Belang – Uiterweg
 • Wijkoverleg Oost
 • Wijkoverleg De Dorper – Aalsmeer-Dorp

Persoonlijke schets

Fractie-voorzitter Sybrand de Vries is bij D66 Aalsmeer actief geworden bij zijn terugkeer in Aalsmeer, na 25 jaar in Amsterdam te hebben gewoond. Hij is de afgelopen jaren, naast zijn werk als fractie-assistent en fractie-secretaris ook actief geweest binnen het landelijke netwerk van D66.

Met name bij de discussies over arbeidsmarkthervorming en basisinkomen heeft hij een bijdrage kunnen leveren. Daardoor heeft hij op die gebieden een substantiële invloed gehad op het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021.

Sybrand is jurist en heeft een verleden in de financiële sector. Ook heeft hij een bijzondere interesse in geschiedenis en alle zaken en ideeën die met het onderwerp ‘samenleving’ samenhangen.

Persoonlijk

Ik ben sinds mijn terugkeer in Aalsmeer actief binnen D66 Aalsmeer en heb de afgelopen vier jaar het voorrecht gehad om actief te hebben mogen zijn binnen onze fractie als commissielid en fractiesecretaris.

Motivatie

Mijn motivatie om actief te zijn in de politiek is tweeledig. Enerzijds het algemene idee dat iedereen deel moet nemen aan de democratie. Anderzijds de persoonlijke gedachte dat ik vanuit mijn interesses een nuttige bijdrage kan leveren.

Democratisch corvee

Wat dat eerste betreft; een democratie kan alleen functioneren als er zo veel mogelijk mensen aan deelnemen. Niet alleen gaan stemmen, maar ook actief worden binnen de politiek. Dat wil niet zeggen dat iedereen hun hele leven continu met dit onderdeel van de samenleving bezig moet zijn. Maar wel dat iedereen ergens in hun leven enige tijd actief met de politiek moet bezig zijn. Ik gebruik hier wel eens de term ‘democratisch corvee’ voor.
 
Er wordt nogal eens meesmuilend gesproken (en gedacht) over ‘de politiek’, maar democratie is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. En daarmee is uiteindelijk iedereen een onderdeel, en onderwerp van de politiek. En daarom is het belangrijk dat we allemaal een deel van onze (leef)tijd besteden aan dat deel van onszelf.
 
En daarmee komen we als vanzelf op een van mijn persoonlijke motivaties; het functioneren van de democratie en de politiek.

Boeiende bezigheid

Democratie betekent per definitie een samenkomen van een grote hoeveelheid uiteenlopende meningen en invalshoeken. Dat betekent dat er niet alleen over alles gediscussieerd moet kunnen worden, maar gaat het ook om op welke manier dat gebeurt. Dat zuiver ‘technische’ gedeelte heeft mijn interesse. Ook al omdat dat sterk samenhangt met het begrip ‘vrijheid’. En vermoedelijk ook omdat ik jurist ben…
 
Het bekende liberale adagium is dat ‘vrijheid slechts gelimiteerd wordt door de vrijheid van een ander’. In deze moderne tijd leven we echter allen erg dicht op elkaar en zijn er inmiddels erg veel ‘anderen’ bijgekomen. Waar we vroeger bijvoorbeeld al ons afval blind in de natuur loosden, erkennen we nu dat ook de natuur ‘een ander’ is. En ‘een ander’ zijn we uiteindelijk ook altijd zelf, in de ogen van een ander.
 
Dat spanningsveld vind ik boeiend. De politiek stelt me in staat om me met al die zaken bezig te houden. En het geeft me de gelegenheid om een van mijn favoriete bezigheden in uit te oefenen – hoe breng je theorie  en praktijk met elkaar in verbinding.

D66

D66 is voor mij de partij die het dichtste bij mijn politieke overtuiging staat. Ik ben een overtuigd liberaal en naar mijn mening is D66 de enige zuiver liberale partij in Nederland. Het is alleen omdat er ook andere partijen schermen met de term ‘liberaal’ dat D66 ter onderscheid de term ‘sociaal-liberaal’ moet voeren. Voor een ware liberaal is het sociale aspect immers onlosmakelijk met het liberale gedachtegoed verbonden. Vandaar ook de keuze voor de leuze; ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’
 
Ik hoop de komende vier jaar namens de kiezers van D66 Aalsmeer een gewaardeerde bijdrage aan onze mooie gemeente te kunnen leveren, en ik zal me daarvoor voor de volle honderd procent inzetten. Ik ben blij dat we een goed team hebben, met veel kwaliteit en een brede verscheidenheid aan ervaringen. Het D66 gedachtegoed is bij ons in goede handen.