Gelijkstroom als oplossing voor energiekrapte tijdens de energietransitie

D66 lid Harry Stokman informeerde op donderdag 3 februari de Aalsmeerse gemeenteraad over de oplossingen die gelijkstroom en gelijkstroomnetwerken kunnen bieden tijdens de energietransitie.

Harry Stokman

Harry Stokman is niet alleen een al jarenlang gewaardeerd lid van D66 Aalsmeer en nummer 5 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar Harry is vooral de Aalsmeerse pionier op het gebied van gelijkstroom. Hij heeft daarvoor inmiddels een wereldwijde erkenning gekregen. Hij is aanjager binnen diverse internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, inzake de oplossingen, verspreiding en standaardisatie van alle zaken die bij gelijkstroom komen kijken.
 
Op donderdag 3 februari heeft Harry de Aalsmeerse gemeenteraad op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van gelijkstroom in de wereldwijde energietransitie. Gelijkstroomoplossingen kunnen voorkomen dat de energietransitie vastloopt op de huidige beperkingen van het stroomnetwerk.

Crisis netbeheer

Op dit ogenblik is het niet realistisch om op heel korte termijn te komen tot een volwaardige energietransitie. Alles loopt op dit ogenblik vast op de limieten van het stroomnetwerk. Niet alleen gaat het veel tijd en  geld kosten om het stroomnetwerk te verzwaren. Maar het is ook moeilijk om tijdig in te spelen op de toekomstige energievraag. Vast staat dat het energiegebruik, en dan met name het stroomgebruik exponentieel zal groeien de komende jaren. Maar het is moeilijk in te schatten hoe groot deze groei precies zal zijn.
 
Waar de afschrijftermijnen op een stroomnetwerk tientallen jaren bedragen (op dit moment een jaar of 60), is het zo goed als  onmogelijk om een reëele financiële inschatting te maken hoe duur het gaat worden om het stroomnetwerk bij voortduring te verzwaren. We hebben het hier landelijk al snel over miljarden euro’s. Dit nog met de onzekerheid of we de normale afschrijftermijnen kunnen gebruiken, waardoor de financiering onder druk komt te staan.

Gelijkstroom

De oplossing: gelijkstroom en gelijkstroomnetwerken. Huishoudens zullen op niet eens zo heel lange termijn vooral gelijkstroom door het huis hebben lopen. Praktisch alle huishoudelijke apparaten, van zonnecollectoren en warmtepompen tot computers en koelkasten lopen al op gelijkstroom. Het is dus niet efficiënt om het netwerk tussen al deze apparaten op wisselstroom te laten verlopen. Uiteindelijk zal het voor veel huishoudens goedkoper zijn om binnen het huis van wisselstroom naar gelijkstroom over te stappen.
 
Belangrijker voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk is echter de oplossing die gelijkstroom kan bieden op buurt, wijk, dorp of stedelijk niveau. Door het aanleggen van lokale gelijkstroomnetwerken, ‘met de buurt, op straat’, kan er niet alleen efficiënter met stroom worden omgegaan en het stroomnetwerk worden ontlast. Maar ook kan er op een goedkopere en eerlijkere manier met stroom worden omgegaan. Iedereen betaalt dezelfde prijs voor stroom in plaats van een groot verschil tussen bijvoorbeeld het opladen van de auto op eigen terrein of aan een laadpaal op straat.

Ontlasting bestaand netwerk

De allerbelangrijkste oplossing die zulke gelijkstroomnetwerken bieden is de ontlasting van het bestaande netwerk. De lokale gelijkstroomnetwerken vormen een eigen netwerk dat onafhankelijk van het hoofdnetwerk in zijn eigen behoefte voorziet (zie afbeelding). Eventuele uitzonderlijke tekorten kunnen in de dalperiode van het hoofdnetwerk worden afgetapt waardoor overbelasting wordt voorkomen.
 
Ter verduidelijking: deze gelijkstroomnetwerken worden naast het bestaande (wissel)stroomnetwerk aangelegd; ze zijn complementair. Het gelijkstroomnetwerk is de oplossing om alle extra belasting van het bestaande netwerk op te vangen. Er zal altijd een basisbehoefte aan wisselstroom blijven bestaan. Maar een gelijkstroomnetwerk zorgt ervoor dat de extra, oplopende (piek)belasting uit het net gehaald wordt. Hierdoor wordt de noodzaak van het leggen van aldoor grotere stroomkabels nu en in de toekomst sterk teruggebracht of zelfs voorkomen. Dit zorgt op termijn voor een landelijke besparing van vele miljarden euro’s.

Beeld: DC Systems / Harry Stokman

Gelijkstroom in Aalsmeer

Harry gaf aan dat er voor  hem als geboren en getogen Aalsmeerder een grote wens in vervulling zou gaan wanneer Aalsmeer als een van de eerste van deze mogelijkheden gebruik zal maken. De technologie is er, de apparatuur is er,  de producenten zijn er, en daarmee staan alle systemen in de startpositie.

Het enige wat nu nog in de weg staat is regelgeving. En dan met name die regelgeving die eigenlijk niets met de technologie te maken heeft, namelijk de nu geldende concurrentiewetgeving. Hierdoor worden zowel de netbeheerder, als de overheid, als het bedrijfsleven weerhouden van investeringen.
 
De regelgeving brengt nu echter iets tot stand waar het niet voor bedoeld is. Dat betekent dat er ruimte is voor een alternatieve, minder strikte interpretatie. En dat betekent dat we, wanneer de gemeente durf toont en de juiste ondersteuning biedt, in Aalsmeer snel van start kunnen gaan met de eerste projecten.

Mogelijkheden en kansen

Als men de huidige kaart met stroomknelpunten in Aalsmeer bekijkt (zie afbeeldingen) ligt Nieuw Oosteinde voor de hand als locatie om een netwerk te realiseren. In dit deel van Aalsmeer is op dit moment sprake van een groot probleem op het stroomnetwerk en er staat een nieuwe wijk in de planning; een ideale combinatie om een eerst wijkbreed gelijkstroomnetwerk aan te leggen in een nieuwbouwproject.

De Uiterweg is een voorbeeld van een locatie waar het huidige probleem van overbelasting kan worden opgelost met gelijkstroom binnen een omgeving van ‘bestaande bebouwing’.

De netwerkkrapte op het bedrijvengebied in de Schinkelpolder biedt een mooie optie voor gelijkstroomoplossingen voor bedrijven.

Door die drie verschillende omgevingen van een gelijkstroomnetwerk te voorzien wordt een mix bereikt die Aalsmeer wereldwijd op de kaart kan zetten als vaandeldrager van de energietransitie. En daarmee alleen al kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de Aalsmeerse economie.
 
Deze link geeft je de mogelijkheid het ‘Raadsinformatief Overleg’ te bekijken. Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met de fractie van D66 Aalsmeer.