Tweede debat Dorpshuis Kudelstaart

v.l.n.r. Dick Kuin, Ronald Fransen, Sybrand de Vries, Jelle Buisma, Dirk van der Zwaag, Bart Kabout - Beeld: Marion Geisler

Het tweede debat voor de gemeenteraadsverkiezingen vond plaats op woensdag 9 maart met als thema’s ‘jongeren’ en ‘Kudelstaart’.

Jongeren

Om het thema ‘jongeren’ kracht bij te zetten was er een delegatie aanwezig van de kinderraad onder leiding van de kinderburgemeester. Ieder van hen mocht een vraag aan de lijsttrekkers stellen die vervolgens praktisch allemaal positief beantwoord werden (…uiteraard).

Maar ook gaande het debat braken enkele van deze junior politici af en toe in, in de discussie om enkele verhelderende vragen te stellen. Het werkte op deze manier goed om enige sjeu aan het debat toe te voegen. Hoe zeer de betrokken jeugd hier enthousiast over zou zijn; zeker een aanrader voor de volgende keer.

Overigens heeft D66 Aalsmeer in het verkiezingsprogramma opgenomen dat de gemeenteraad af en toe met de kinderraad moet samenzitten om samen over de onderwerpen te spreken die zij van belang achten. Deze avond bewees dat dit idee in ieder geval een goed idee is!

Sybrand de Vries spoort ouders aan meer kinderen te krijgen. - Beeld: Marion Geisler

Kudelstaart

Onder het kopje ‘Kudelstaart’ kwam uiteraard het niet bouwen van een tweede supermarkt ter sprake. De gemeenteraad is het, zowel in oude, als in nieuwe samenstelling, eens dat er beslist een tweede supermarkt moet komen en wel bij het huidige winkelcentrum. Hoe en wat precies is nu nog niet duidelijk, maar gezien de eensgezindheid van de partijen werd dit niet echte een discussiepunt.

Op een vraag uit de zaal inzake het bouwen van woningen voor starters ontspon zich een wat uitgebreider debat aangezien de partijen hier wel iets anders in staan. Toen Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer de woorden van Sybrand iets te veel ‘frame-de’ schoot de D66 lijsttrekker even uit de slof.

“We moeten geen karikatuur maken van elkaars woorden. Het is een complex verhaal waar er van meerdere oplossingen tegelijk gebruik gemaakt moet worden. Dan moet je er niet een woord uitvissen om daar vervolgens de andere partij mee te ridiculiseren.

Een debat is prima, een grap en een grol ook best. Maar als je zaken uitlegt tegenover een groep kinderen van 10 tot 14 jaar dan probeer je in hun belevingswereld te spreken. En dan moet een andere partij niet de woorden die aan kinderen gericht zijn plotseling in het volwassen debat terugbrengen. Dat is niet alleen oneerlijk tegenover de spreker, in dit geval ik, maar ook tegenover de luisteraars, jonge kinderen. Dat vind ik laag en dat is waarom ik uit mijn slof schoot.” aldus de D66 voorman.

Kleine aanvaring met
Absoluut Aalsmeer

Op een vraag uit de zaal inzake het bouwen van woningen voor starters ontspon zich een wat uitgebreider debat aangezien de partijen hier wel iets anders in staan. Toen Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer de woorden van Sybrand iets te veel ‘framede’ schoot de D66 lijsttrekker even uit zijn slof.

“We moeten geen karikatuur maken van elkaars woorden. Het is een complex verhaal waar er van meerdere oplossingen tegelijk gebruik gemaakt moet worden. Dan moet je er niet een woord uitvissen om daar vervolgens de andere partij mee te ridiculiseren.
Een debat is prima, een grap en een grol ook best. Maar als je zaken uitlegt tegenover een groep kinderen van 10 tot 14 jaar dan probeer je in hun belevingswereld te spreken. En dan moet een andere partij niet de woorden die aan kinderen gericht zijn plotseling in het volwassen debat terugbrengen. Dat is niet alleen oneerlijk tegenover de spreker, in dit geval ik, maar ook tegenover de luisteraars, jonge kinderen. Dat vind ik laag en dat is waarom ik uit mijn slof schoot.” aldus de D66 voorman.

Stellingen

D66 en de PvdA stonden tegenover elkaar in het ‘twee-debat’. D66 stelde dat ‘De gemeente moet de komende periode een centrale rol spelen bij de energietransitie, en waar nodig partijen dwingen tot het overgaan tot actie.’ De PvdA bracht de stelling in dat ‘De gemeente moet veel meer doen om woningen voor jongeren en starters te realiseren.’

Sybrand de Vries richt zich tot de aanwezige jongeren. - Beeld: Marion Geisler

Stelling PvdA

De stelling van de PvdA was niet zo heel erg gewaagd. Het is iets waar alle partijen het in Aalsmeer wel over eens zijn. Er ontstond alleen een debat over het aanpassen van de huidige woonagenda. Maar dat is een punt dat te technisch was voor het bij het debat aanwezige publiek. Net zoals het voeren van een ‘actieve grondpolitiek’ dat de PvdA naar voren bracht.

Het was jammer voor het debat dat de PvdA zijn oorspronkelijk stelling had teruggetrokken. De stelling ‘Het is een goed idee dat alle jongeren gefouilleerd kunnen worden op verboden middelen. Jongeren uit andere dorpen of steden die naar Aalsmeer komen om onrust te stoken hebben in Aalsmeer niets te zoeken.’ had allicht voor wat meer vuur in het debat kunnen zorgen…

Stelling D66

De bedoeling van de stelling van D66 was om van de partijen te horen wat hun visie is op de rol die de gemeente dient te spelen in de komende energietransitie en in hoeverre de partijen bereid zijn de gemeente te ondersteunen in het ‘bevechten’ van de huidige wettelijke restricties. Zo zijn er Europese concurrentieregels die op dit moment voorkomen dat er voortvarend met de energietransitie kan worden aangevangen en die voorkomen dat de gemeente zelf initiatieven kan nemen wanneer de markt niet zelf aan de slag gaat.

Enigszins voorspelbaar bleven de overige partijen uit die discussie. Het gebruik van het woord ‘dwingen’ was voor de andere partijen te voor de hand liggend om te stellen dat niemand ‘gedwongen’ kan worden zijn huis te verduurzamen. Dat dit niet het onderwerp van de discussie was interesseerde hen kennelijk niet, ondanks een herhaalde herinnering hieraan.

Duurzaamheid en de energietransitie lijken voor de meeste partijen buiten D66 en GroenLinks te moeilijke onderwerpen om te kunnen bevatten. Ongeacht de soms tegengestelde campagneboodschappen die ze op dit moment laten rondgaan, blijven ze in standje ‘het komt allemaal vanzelf wel goed’ staan.

Derde debat 14 maart

Het derde en laatste debat vindt plaats op maandag 14 maart om 20:00 uur in het Raadhuis. Ook deze is weer vrij toegankelijk voor iedereen met interesse, en ook weer te zien en te horen via Radio Aalsmeer en de gemeentelijke website en social media kanalen.

De stellingen zijn verzorgd door de VVD en GroenLinks en luiden:

VVD: ‘Aalsmeer blijft de komende 20-30 jaar een autovriendelijke gemeente.’

GroenLinks: ‘Aalsmeer gaat meebetalen aan de juridische procedure die de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder tegen de staat heeft aangespannen om de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart te beschermen in woongenot dat wordt aangetast door de overlast van Schiphol.’