Wilma Alink-Scheltema

Wilma Alink-Scheltema - Beeld: gemeente Aalsmeer

Korte beschrijving

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn VVD, CDA en D66 vertegenwoordigd in het College van Burgemeester en Wethouders met Wilma Alink – Scheltema als wethouder voor D66.
Wilma Alink-Scheltema werd in 1957 geboren in Amsterdam en groeide op in Amstelveen. Zij woont sinds 1988 in Aalsmeer.

Zij is sociaal psycholoog en was de laatste 15 jaar tot de benoeming als wethouder ambtelijk secretaris van ondernemingsraden van verschillende bedrijven in heel Nederland.

Portefeuilles

  • zorg
  • wijkgericht werken
  • natuur en milieu
  • duurzaamheid
  • kunst en cultuur
  • openbaar groen en afvalinzameling
  • water
  • vernieuwingsprojecten