Gerard Jaegers

Gerard Jaegers - Beeld: Gerard Jaegers

Korte schets

Graag denk ik vanuit de oude leuze van D66; het redelijk alternatief. In deze tijd van one issue partijen en fake nieuws zie ik liever genuanceerde benaderingen en zal ik mezelf ook genuanceerd opstellen, uiteraard gebaseerd op onze sociaal liberale uitgangspunten.

Ik kan putten uit een brede en nuttige ervaring.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor D66. Ik ben werkzaam in zaken als energiebesparing, regionale warmtenetten en CO2 levering aan de tuinbouw. Daardoor heb ik praktische kennis en ervaring inzake deze onderwerpen.

Onderwijs is ook een belangrijk thema voor D66. Als voormalig general manager opleidingen bij Tata Steel, waar de oudste bedrijfsschool van Nederland onder ressorteert, en nu als langjarig toezichthouder op een grote en brede middelbare school in Haarlem, heb ik een goed inzicht in onderwijs.

Schiphol is een belangrijk onderwerp voor de Haarlemmermeer. Als lid van de Omgevingsraad Schiphol ben ik zeer goed op de hoogte van de ins en outs van wat er speelt rond dit dossier.

D66 is inmiddels ook een bestuurspartij geworden. Ik ben lang lid geweest van het bestuur van D66 Haarlem e.o.; twee maal lijsttrekker, 12 jaar raadslid, 8 jaar fractievoorzitter, voorzitter stemadviescommissie D66 Haarlem; een bestuurder met ervaring.

De wereld is enorm in beweging en staat voor grote vraagstukken; klimaat, big data, globalisering. Graag wil ik actief betrokken zijn en een rol spelen in de bepaling hoe we in onze omgeving omgaan met de veranderingen. Vanuit mijn ervaringen op bestuurlijk gebied en inhoudelijk op de thema’s van energie, onderwijs, lokaal bestuur en het Schipholdossier denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze afdeling.