Verkiezings-programma 2022 – 2026

Op vrijdag 21 januari 2022 is het definitieve verkiezingsprogramma door de algemene ledenvergadering van D66 Aalsmeer vastgesteld.

v.l.n.r. Sybrand de Vries, Pierre Tuning, Harry Stokman, Jeffrie van der Tol, Marion Geisler, Sem van Hest, Rik Rolleman, Willem Kikkert - Beeld: Laurens Niezen Fotografie

Discussie

Wat oorspronkelijk gepland stond voor maandag de 17de januari vond uiteindelijk plaats op vrijdag de 21ste. Geheel in de traditie van D66 ontstond er nog enige discussie over de juiste bewoordingen van enige van de ingebrachte amendementen. Deze werden herschreven en in een extra ingelaste ALV op vrijdag de 21ste opnieuw voorgelegd.

Op een na haalde ze het allemaal en is op die datum het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 definitief vastgesteld.

Finale tekst

Het definitieve verkiezingsprogramma is hier in te zien. Uiteraard kan er ook per onderwerp gekeken worden op onze verkiezingsprogramma-pagina.

We hopen dat het resultaat u bevalt – het bevalt ons in ieder geval. Op naar de verkiezingen. En op naar een voor ons gunstige verkiezingsuitslag!