Opnieuw college deelname D66 Aalsmeer

Op woensdag 8 juni 2022 is bekend gemaakt dat de partijen het eens zijn geworden over de vorming van een college voor de jaren 2022 – 2026. D66 zal opnieuw een wethouder leveren aan dit nieuwe college.

Kandidaat wethouders

Middels een persbericht op woensdag 8 juni heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat D66 tezamen met Absoluut Aalsmeer, CDA en VVD gaat samenzitten om een nieuw college te vormen. Willem Kikkert is de kandidaat wethouder namens D66 Aalsmeer. De overige kandidaten zijn Dick Kuin (AA), Bart Kabout (CDA) en Robert van Rijn (VVD). De kandidaten zullen de komende dagen bij elkaar komen om te spreken over een eerste portefeuilleverdeling.

Raadsakkoord

Alle partijen uit de gemeenteraad hebben afgelopen tijd samengezeten om te komen tot een gezamenlijk, raadsbreed raadsakkoord. Helaas hebben GroenLinks en de PvdA zich op het laatste moment teruggetrokken uit dit proces. Niettemin zal de tekst die alle partijen overeengekomen waren op de raadsvergadering van 30 juni 2022 gepresenteerd worden als raadsakkoord. Dit raadsakkoord zal de basis vormen voor het deze zomer op te stellen coalitieakkoord tussen de vier deelnemende partijen.

Installatie wethouders

Op donderdag 30 juni zal de installatie van de wethouders plaatsvinden – er van uit gaande dat zij er tussen hen gaan uitkomen. Dan zal ook het raadsakkoord aan de vergadering worden aangeboden.

Wij hopen nog steeds dat GroenLinks en de PvdA op dat moment bij die tekst zullen aansluiten aangezien het de tekst zal zijn waar zij zelf aan hebben meegewerkt, die verder ongewijzigd is gebleven en een belangrijke basis zal vormen voor het coalitieprogramma.